Over ons

Veilige werkplek op hoogte als specialisme

De missie van de VSB

De VSB richt zich op de erkenning van gespecialiseerde professionele bedrijven die en tijdelijke veilige werkplek op hoogte aanbieden en de duurzame inzetbaarheid van vakbekwaam personeel. Dit wordt gerealiseerd op brancheniveau door gerichte kennisoverdracht en belangenbehartiging.

Naar opdrachtgevers, overheden, instellingen en kennisinstituten onderstreept de VSB het grote belang van de activiteiten van de leden en het veilig werken op hoogte. De slagkracht van leden wordt behouden en versterkt door in te zetten op kwaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid en duurzame inzetbaarheid.

De VSB draagt bij aan een adequaat functionerend opleidingssysteem, kennisoverdracht en voorlichting. Daarnaast is de VSB het platform van innovatieve ontwikkelingen op technisch gebied en aanspreekpunt voor wet- en regelgeving op nationaal en internationaal niveau.

Drie secties - schatkamers voor kennis en ervaring

De VSB bestaat uit drie secties waarvan de voorzitters gezamenlijk het Algemeen Bestuur vormen. De secretarisfunctie wordt vervuld door een medewerker van het bureau van de VSB. De VSB is lid van de Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en het VSB-bureau is hier ondergebracht. Belangrijke leidraad voor alle activiteiten zijn het Huishoudelijk Reglement en de Code of Conduct.

Veilige werkplek op hoogte als specialisme

De drie secties

Bedrijven die zich richten op het monteren en demonteren van steigers, fabrikanten, leveranciers en verhuurbedrijven.

Lees verder

Bedrijven voor (de)montage en installatie van hoogwerkers, hef- en rolsteigers, personen- en goederenliften, ladders, trappen, hangbrug- of gevelonderhoudsinstallaties.

Lees verder

Bedrijven die zich richten op het fabriceren, leveren, verhuren monteren en demonteren van betonbekistingen en ondersteuningsconstructies.

Lees verder

Ons actieve netwerk maakt de VSB

Het netwerk van leden, donateurs en stakeholders

Algemene commissies

Elke sectie kent commissies die zich bezighouden met veelal onderwerpen die zich richten op techniek en veilig werken met specifieke arbeidsmiddelen of processen. De sectie-overstijgende onderwerpen worden behandeld door algemene commissies en zijn van belang voor alle leden van de VSB.

PR-commissie

Leden

Commissie Waarborgregeling

Leden

 

Financiële Commissie

Leden

Beroepscommissie Waarborgregeling

Leden

Waarborgregeling VSB

De garantie dat alle leden van de VSB voldoen aan objectief vastgestelde criteria op het gebied van kwaliteit, veiligheid en deskundigheid.

Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden VSB

Om handelstransacties uniform en helder te laten verlopen heeft de branche organisatie VSB algemene voorwaarden opgesteld. Hierin is een aantal zaken gestandaardiseerd. De algemene voorwaarden van de VSB werden in 2020 geactualiseerd en gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland. De algemene voorwaarden VSB zijn alleen te gebruiken door VSB leden. Het gebruik van deze voorwaarden door anderen dan VSB leden is niet toegestaan.

De volgende algemene voorwaarden zijn beschikbaar:

Ook profiteren van de voordelen die een krachtig netwerk biedt? Lid worden
Ook profiteren van de voordelen die een krachtig netwerk biedt? Lid worden