Organisatie

De VSB bestaat uit drie secties waarvan de voorzitters gezamenlijk het Algemeen Bestuur vormen. De secretarisfunctie wordt vervuld door een medewerker van het bureau van de VSB. De VSB is lid van de Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en het VSB-bureau is hier ondergebracht. Belangrijke leidraad voor alle activiteiten is de Code of Conduct.

 

Secretariaat

VSB – Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven

Branchemanager: Gerard Westenbroek
Secretariaat: Jolanda van der Ham

Postadres:
Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

Bezoekadres:
Nieuweweg 226
3905 LT Veenendaal

Klik hier voor de uitgebreide contactinformatie.

 

Aangesloten bedrijven

Sectie Steigerbedrijven

Aangesloten zijn bedrijven die zich richten op het monteren en demonteren van steigers, fabrikanten, leveranciers en verhuurbedrijven. Alle leden voldoen aan de Waarborgregeling VSB. Een overzicht van de leden van de sectie Steigerbedrijven vindt u hier.

Sectie Hoogwerkbedrijven

Aangesloten zijn fabrikanten, leveranciers, verhuurbedrijven en bedrijven die zich richten op het monteren, demonteren en installeren van hoogwerkers, hefsteigers, aluminium rolsteigers, hangbruginstallaties, personen/goederenliften, ladders, trappen of gevelonderhoudsinstallaties. Alle leden voldoen aan de Waarborgregeling VSB. Een overzicht van de leden van de sectie Hoogwerkbedrijven vindt u hier.

Sectie Betonbekistingbedrijven

Aangesloten zijn bedrijven die zich richten op het fabriceren, leveren, verhuren monteren en demonteren van betonbekistingen en ondersteuningsconstructies. Alle leden voldoen aan de Waarborgregeling VSB. Een overzicht van de leden van de sectie Betonbekistingbedrijven vindt u hier.

Donateurs

Bedrijven die toeleveren aan de leden van de VSB en niet vallen binnen de scope van het lidmaatschap VSB, kunnen toetreden als donateur. Deze bedrijven voldoen niet aan de Waarborgregeling VSB en kunnen gevraagd deelnemen aan een aantal verenigingsactiviteiten. Toetreding wordt bepaald aan de hand van een beperkt aantal uitgangspunten. Een overzicht van de donateurs vindt u hier.

Algemeen bestuur VSB

F. Klessens, voorzitter Sectie Hoogwerkbedrijven (Alimak Hek)
J. Remmits, penningmeester Sectie Betonbekistingbedrijven (Safe/Safe Montage)
G. Buijs Sectie Steigerbedrijven
G. Westenbroek Branchemanager VSB

Status d.d. 1 januari 2020

 

 

 

 

V.l.n.r. Gijs Buijs, Frank Klessens, Jan Remmits

Bestuur Stichting Arbeidsmarktfonds

F. Klessens, voorzitter VSB
J. Crombeen FNV
R. van Dijk CNV Vakmensen
G. Westenbroek Branchemanager VSB

Algemene commissies

Elke sectie kent commissies die zich bezighouden met veelal onderwerpen die zich richten op techniek en veilig werken met specifieke arbeidsmiddelen of processen. De sectie-overstijgende onderwerpen worden behandeld door algemene commissies en zijn van belang voor alle leden van de VSB.

PR-commissie

P. Kraaijeveld, voorzitter Sectie Betonbekistingbedrijven
H. Dirks Sectie Hoogwerkbedrijven
M. Franke Beta PR & Media
M. Hogervorst Sectie Hoogwerkbedrijven
H. Pluimes Sectie Steigerbedrijven
Mevr. J. Stolk Sectie Steigerbedrijven
G. Westenbroek Branchemanager VSB

 Commissie Waarborgregeling

Mevr. C. den Brinker Nationale Branche Polis
J. Huysen Adviseur en auditor TAC-Knowledge
J. van Miltenburg Sectie Betonbekistingbedrijven
T. Post Sectie Steigerbedrijven
Vacature Sectie Hoogwerkbedrijven
G. Westenbroek Branchemanager VSB

Financiële Commissie 2017

H. Dirks Dirks Klimmaterialen
R. Konings GRGS Netherlands
J. Thomassen NOE-Bekistingtechniek
G. Westenbroek Branchemanager VSB

Beroepscommissie Waarborgregeling

Voorzitter Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel
G. Huizinga, deskundige zorgsystemen Vereniging FME
J. van Leeuwen, vakdeskundige VSB
T. Stamer, vakdeskundige VSB