Organisatie

De VSB bestaat uit drie secties waarvan de voorzitters gezamenlijk het Algemeen Bestuur vormen. De secretarisfunctie wordt vervuld door een medewerker van het bureau van de VSB. De VSB is lid van de Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en het VSB-bureau is hier ondergebracht. Belangrijke leidraad voor alle activiteiten zijn het Huishoudelijk Reglement en de Code of Conduct.

 

Secretariaat

VSB – Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven

Branchemanager: Gerard Westenbroek
Secretariaat: Gerlinda van den Oever

Postadres:
Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

Bezoekadres:
De Smalle Zijde 20A
3903 LP Veenendaal

Klik hier voor de uitgebreide contactinformatie.

Algemeen bestuur VSB

F. Klessens, voorzitter Sectie Hoogwerkbedrijven (Alimak Group Benelux BV)
J. Remmits, penningmeester Sectie Betonbekistingbedrijven (Safe/Safe Montage)
A. de Velde Sectie Steigerbedrijven
G. Westenbroek Branchemanager VSB

Status d.d. 1 juli 2021

Algemene commissies

Elke sectie kent commissies die zich bezighouden met veelal onderwerpen die zich richten op techniek en veilig werken met specifieke arbeidsmiddelen of processen. De sectie-overstijgende onderwerpen worden behandeld door algemene commissies en zijn van belang voor alle leden van de VSB.

PR-commissie

P. Kraaijeveld, voorzitter Sectie Betonbekistingbedrijven
H. Dirks Sectie Hoogwerkbedrijven
M. Franke Beta PR & Media
M. Hogervorst Sectie Hoogwerkbedrijven
H. Pluimes Sectie Steigerbedrijven
G. Westenbroek Branchemanager VSB

 Commissie Waarborgregeling

Mevr. C. den Brinker Nationale Branche Polis
J. Huysen Adviseur en auditor TAC-Knowledge
J. Looijenga Sectie Betonbekistingbedrijven
T. Post Sectie Steigerbedrijven
K. Geuens Sectie Hoogwerkbedrijven
G. Westenbroek Branchemanager VSB

Financiële Commissie

D. Beekwilder Safe B.V.
K. Bont Hünnebeck
H. Dirks Dirks Klimmaterialen
G. Westenbroek Branchemanager VSB

Beroepscommissie Waarborgregeling

Voorzitter Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel
G. Huizinga, deskundige zorgsystemen Vereniging FME
J. van Leeuwen, vakdeskundige VSB
T. Stamer, vakdeskundige VSB

Aangesloten bedrijven

Sectie Steigerbedrijven

Aangesloten zijn bedrijven die zich richten op het monteren en demonteren van steigers, fabrikanten, leveranciers en verhuurbedrijven. Alle leden voldoen aan de Waarborgregeling VSB. Een overzicht van de leden van de sectie Steigerbedrijven vindt u hier.

Sectie Hoogwerkbedrijven

Aangesloten zijn fabrikanten, leveranciers, verhuurbedrijven en bedrijven die zich richten op het monteren, demonteren en installeren van hoogwerkers, hefsteigers, aluminium rolsteigers, hangbruginstallaties, personen/goederenliften, ladders, trappen of gevelonderhoudsinstallaties. Alle leden voldoen aan de Waarborgregeling VSB. Een overzicht van de leden van de sectie Hoogwerkbedrijven vindt u hier.

Sectie Betonbekistingbedrijven

Aangesloten zijn bedrijven die zich richten op het fabriceren, leveren, verhuren monteren en demonteren van betonbekistingen en ondersteuningsconstructies. Alle leden voldoen aan de Waarborgregeling VSB. Een overzicht van de leden van de sectie Betonbekistingbedrijven vindt u hier.

Donateurs

Bedrijven die toeleveren aan de leden van de VSB en niet vallen binnen de scope van het lidmaatschap VSB, kunnen toetreden als donateur. Deze bedrijven voldoen niet aan de Waarborgregeling VSB en kunnen gevraagd deelnemen aan een aantal verenigingsactiviteiten. Toetreding wordt bepaald aan de hand van een beperkt aantal uitgangspunten.Een overzicht van de donateurs vindt u hier.

 

Waarborgregeling VSB

De Waarborgregeling VSB garandeert klanten, opdrachtgevers, verzekeraars en overheden dat alle leden van de VSB voldoen aan objectief vastgestelde criteria op het gebied van kwaliteit, veiligheid en deskundigheid. De criteria zijn opgesteld door deskundigen uit de branche en bevatten eisen ten aanzien productontwerp, productie en logistiek, (de)montage van veilige werkplekken en arbeidsmiddelen op hoogte en scholing van personeel.

Nieuwe leden worden bij aanmelding getoetst en bestaande leden worden eens per drie jaar getoetst door een onafhankelijk externe deskundige. Bij positief resultaat ontvangt het lid een certificaat dat drie jaar geldig is. Met dit certificaat onderscheiden verhuurders, (de)montagebedrijven, producenten en leveranciers van arbeidsmiddelen op hoogte zich positief bij klanten en opdrachtgevers ten opzichte van niet-aangesloten bedrijven.

De eisen waaraan VSB-leden moeten voldoen worden continu geëvalueerd en waar nodig aangepast aan ontwikkelingen in  techniek, markt, normen, wet- en regelgeving (waaronder de Richtlijn Steigers en de Richtlijn Betonbekistingen en ondersteuningsconstructies) en de ambities van de vereniging. De Waarborgregeling VSB houdt het kwaliteits- en veiligheidsniveau van leden hoog en geeft klanten en opdrachtgevers het vertrouwen dat wordt samengewerkt met een solide partner. Voor VSB-leden is een veilige werkplek op hoogte het grootste goed en staat in alle facetten centraal.

Download hier de brochure van de Waarborgregeling VSB.

Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden VSB

Om handelstransacties uniform en helder te laten verlopen heeft de branche organisatie VSB algemene voorwaarden opgesteld. Hierin is een aantal zaken gestandaardiseerd. De algemene voorwaarden van de VSB werden in 2020 geactualiseerd en gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland. De algemene voorwaarden VSB zijn alleen te gebruiken door VSB leden. Het gebruik van deze voorwaarden door anderen dan VSB leden is niet toegestaan.

De volgende algemene voorwaarden zijn beschikbaar:

Naast de Nederlandstalige voorwaarden zijn ook uitgaven in het Engels en Duits beschikbaar:

Rondom de nieuwe Algemene Voorwaarden werd op 9 juli 2020 een webinar georganiseerd. De presentatie die werd gegeven, kan hier worden gedownload.

Voorwaarden fabrikanten gevelonderhoudsinstallaties VSB

De Algemene inkoopvoorwaarden evenals de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van fabrikanten van gevelonderhoudsinstallaties VSB kunnen direct worden gedownload. Deze voorwaarden zijn indertijd opgesteld door de VFG, de Vereniging van Fabrikanten van Gevelonderhoudsinstallaties, de huidige Commissie Gevelonderhoudsinstallaties.