Voor vakmensen die (een deel van) hun werk op hoogte verrichten, zoals schilders, onderhoudsmedewerkers, e.d., is veiligheid topprioriteit.  Die veiligheid staat of valt met de veiligheid van het arbeidsmiddel waarop zij werken. VSB waarschuwt voor het bewust of onbewust leveren van incomplete rolsteigers door sommige handelaren waardoor de volledigheid hiervan nogal eens tekortschiet met (levens)gevaarlijke situaties tot gevolg. De VSB roept werkgevers, leidinggevenden en gebruikers op om met name bij rolsteigers te controleren of er sprake is van een complete levering en opbouw.

Aanleiding voor de waarschuwing is de wildgroei van rolsteigers die veelal online worden aangeboden en in eerste instantie lijken te voldoen aan de eisen die vanuit Europa (rolsteigernorm EN 1004) en Nederland (A-blad Rolsteigers) worden gesteld. Alhoewel de aangeboden producten compleet en daarmee geschikt lijken voor gebruik, ontbreken in de praktijk vaak vitale onderdelen, zoals voldoende stabilisatoren, leuningwerk, schoren en platforms.

Dergelijke incomplete rolsteigers zijn niet alleen een serieus gevaar voor de gebruiker maar vormen ook een risico voor de werkgever en leidinggevenden die hun medewerkers hierop laten werken. Zij zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de materiële en immateriële schade die door een eventueel ongeval met een incomplete rolsteiger ontstaat.

Voorkom ongelukken of stillegging

Met rolsteigers gebeuren helaas nog teveel ongelukken doordat deze onzorgvuldig en dus verkeerd zijn opgebouwd. Gemiddeld komen elk jaar door een val van een rolsteiger twee mensen om het leven en houden tientallen er blijvend letsel aan over. Bij kleine bedrijven komen in verhouding meer ernstige ongevallen voor dan bij middelgrote en grote bedrijven. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert jaarlijks of er veilig wordt gewerkt met rolsteigers. De inspecties vinden plaats in het hele land. Als bij een inspectiebezoek sprake is van valgevaar, dan volgt onherroepelijk een boete en legt de Nederlandse Arbeidsinspectie de werkzaamheden stil.

Waardevolle flyer

Leden van de VSB hebben zich gecommitteerd om alleen complete rolsteigers aan te bieden die aan de geldende rolsteigernorm en A-Blad rolsteigers voldoen. Met het aangeboden materiaal kan de rolsteiger veilig en overeenkomstig het A-blad Rolsteigers worden opgebouwd terwijl het aantal onderdelen is afgestemd op de werkhoogte.

Vorig jaar nog bracht de VSB-commissie Ladders, Trappen en Rolsteigers de flyer ‘Wijzigingen in wet- en regelgeving rolsteigers en kamersteigers’ uit waarin de belangrijkste wijzigingen helder en overzichtelijk zijn samengevat. De wijzigingen zijn het gevolg van de nieuwe rolsteigernorm NEN-EN 1004-1 die begin 2022 van kracht werd en de daarop volgende uitgave van een aangepast A-blad Rolsteigers.

Let op wijzigingen sinds begin 2022

Aangepast ten opzichte van de vorige versie van de rolsteigernorm zijn onder meer de afstand tot het eerste platformniveau (max. 3.40m) en de afstand tussen de platformniveaus onderling (max. 2.25 m). Dit betekent meer platformen in een rolsteiger, die ook nodig zijn om de rolsteiger veiliger op te kunnen bouwen. Volgens de NEN-EN 1004 én het A-blad rolsteigers is het niet toegestaan om (ook) tijdens de opbouw zonder een leuning aan alle zijden op een platform te staan.

De vernieuwde norm is in tegenstelling tot voorheen ook van toepassing op rolsteigers met een vloerhoogte vanaf 0 meter. Voorheen was dit 2,5 meter. Hierdoor vallen nu ook de kleine rolsteigers, de zogenaamde vouw- of kamersteigers, onder de norm waardoor stabiliteit verhogende maatregelen noodzakelijk zijn geworden.