Menig bedrijf zal zich op dit moment afvragen wat de gevolgen van de coronacrisis voor het bedrijf zal zijn. Voor nu is het van belang om alert te blijven op signalen en de website van het RIVM goed in de gaten te houden.

Verder is het per geval verschillend wat de gevolgen zijn. Er kunnen zich situaties voordoen waarin werknemers niet op het werk kunnen verschijnen omdat ze in quarantaine gehouden worden uit voorzorg, of omdat ze zelf ziek zijn. Ook kan het voorkomen dat zich bij verdere verspreiding een besmetting voordoet op een bouwlocatie waardoor het werk stil komt te liggen. Dit kan leiden tot verschillende juridische en financiële vraagstukken. Denk aan vragen over loonbetaling en boetes voor het niet tijdig kunnen opleveren van het werk aan de opdrachtgever.

Maar ook vragen over wat te doen wanneer opdrachtgevers de huur van de steiger of ander ingehuurd materiaal/materieel niet meer betalen omdat er geen gebruik meer van wordt gemaakt. Antwoord hierop is dat de algemene voorwaarden van de VSB duidelijk zijn, de huur loopt altijd door, hoe vervelend de huidige situatie ook is met het Caronavirus. Of een project wordt stilgelegd door de hoofdaannemer, de opdrachtgever, of de overheid maakt hiervoor geen verschil.

Bekijk de veelgestelde vragen over het coronavirus op de website van AWVN of die van de Aannemersfederatie Nederland.