De uitstapvoorziening voor een hangbrug is een accessoire, dat kan worden toegevoegd aan een bestaande hangbrug om op een veilige manier toegang te bieden door over te stappen vanuit de hangbrug op (bijvoorbeeld) een galerij of balkon. De Commissie Hangbruginstallaties heeft een protocol ontwikkeld dat een richtlijn geeft aan alle betrokken partijen voor de veilige uitvoering, toepassing, montage, inzet en gebruik van de Uitstapvoorziening voor Hangbruggen voor het uitstappen op hoogte vanuit een hangbrug.

Een exemplaar van het Protocol kan hier worden gedownload.