Er is door ondernemers massaal gebruikgemaakt van de mogelijkheid om uitstel van betaling te krijgen voor belastingschulden die in verband met de coronacrisis niet betaald konden worden. Maar deze belastingen zullen zij wel ooit eens moeten gaan betalen. Daarom gaat het kabinet met koepelorganisaties een plan van aanpak opstellen voor het betalen van deze belastingschulden.

Vanwege de coronacrisis kunnen ondernemers  drie maanden of langer bijzonder uitstel van betaling krijgen voor de betaling van hun belastingschulden als zij aan de voorwaarden voldoen. Ruim 185. 0000 ondernemers hebben al contact met de Belastingdienst opgenomen en een beroep op de regeling gedaan. Er kan nog tot 1 oktober 2020 gebruik worden gemaakt van de uitstelregeling.

Niet in de problemen komen

De verschuldigde belastingen zullen ondernemers echter eens toch moeten gaan betalen.  Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft aangegeven dat het kabinet op zoek gaat naar een goede oplossing zodat ondernemers niet in de problemen komen als ze de schulden moeten gaan afdragen. Er komt een plan van aanpak waarbij het kabinet kijkt naar gespreide terugbetalingsmogelijkheden en maatwerk per sector. Er zijn drie criteria waaraan de afspraken voor de betaling van de belastingschulden moeten voldoen:

  1. Voor de ondernemer moet het realistisch zijn dat hij de schuld kan aflossen binnen de gestelde termijn.
  2. De afspraken moeten zoveel mogelijk aansluiten bij de situaties waarin branches zich bevinden.
  3. De terugbetaling van de belastingschulden moet voor de Belastingdienst praktisch uitvoerbaar zijn.

Het kabinet zal met de diverse koepelorganisaties overleg plegen om ervoor te zorgen dat het plan van aanpak zoveel mogelijk voldoet aan bovenstaande criteria. Het is de verwachting dat over dit plan in de verdere zomer meer informatie komt.