De regeling waarin de verlenging van de NOW is geregeld, is naar buiten gebracht. De NOW 2.0 wijkt op een aantal punten af van de eerste NOW-regeling. Zo duurt het subsidietijdvak van de tweede NOW geen 3 maar 4 maanden.

In mei kondigde het kabinet aan noodmaatregelen vanwege de voortdurende coronacrisis te gaan verlengen, waaronder de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Onder de NOW 2.0 wordt er meer verwacht van organisaties die een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen, maar kunnen ook meer werkgevers van de regeling gebruikmaken en worden er meer kosten gedekt. Het aanvraagtijdvak begint op 6 juli en eindigt op 31 augustus 2020.

Aanvrager NOW moet zich in regels verdiepen

De NOW 2.0 is in de kern hetzelfde als de NOW 1.0, maar er zijn ook verschillen. Een aantal punten:

 • Ook bij de NOW 2.0 kan een werkgever van UWV een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen als hij een omzetdaling van ministens 20% verwacht (door de coronacrisis). Het subsidietijdvak is verlengd van 3 naar 4 maanden, tot en met 30 september 2020.
 • De omzetdaling wordt bepaald door – enkele uitzonderingen daargelaten – een derde van de omzet in 2019 te vergelijken met een door de werkgever te kiezen periode van 4 maanden, die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020.
 • Heeft de werkgever ook subsidie ontvangen via de NOW 1.0, dan moet de bijbehorende periode van omzetdaling aansluiten op de gekozen periode van omzetdaling bij de NOW 2.0.
 • De omzetdaling kan in een concern onder voorwaarden voor een afzonderlijke rechtspersoon of vennootschap worden vastgesteld.
 • UWV betaalt zo snel mogelijk na een aanvraag een voorschot uit. Onder de NOW 2.0 wordt dit voorschot van 80% van het subsidiebedrag niet meer in 3, maar in 2 termijnen uitbetaald.
 • Achteraf volgt de definitieve subsidievaststelling. De werkgever die van de NOW 1.0 gebruik heeft gemaakt, kan hiervoor vanaf 7 oktober 2020 een aanvraag indienen. Voor de NOW 2.0 is zo’n aanvraag mogelijk ná 15 november 2020. Dit geldt ook voor werkgevers die gelijktijdig een aanvraag tot vaststelling willen indienen voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0.
 • UWV berekent de tegemoetkoming niet meer met de loonsom van januari 2020, maar met de loonsom van maart 2020. Zijn er over de maand maart geen loongegevens beschikbaar, dan wordt uitgegaan van het loon over november 2019. Er geldt niet zoals bij de NOW 1.0 een uitzondering voor seizoensbedrijven.
 • De forfaitaire opslag bovenop de loonsom is 40% in plaats van 30%. De werkgever krijgt dus meer geld om aanvullende (loon)kosten te dekken.
 • De loonsom wordt verminderd met ‘extra periode salaris’.
 • De sanctie voor bedrijfseconomisch ontslag tijdens de subsidieperiode is aangepast.
 • Ontvangt een organisatie minimaal € 125.000 aan subsidiegeld of minimaal € 100.000 aan voorschotten, dan mag zij over 2020 (tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021) geen dividenden uitkeren aan aandeelhouders of bonussen aan de raad van bestuur, bestuur en directie van het concern en de rechtspersoon of vennootschap. Ook koopt zij geen eigen aandelen in.
 • Voorgaande grens van € 100.000/€ 125.000 geldt ook voor de verplichting om een verklaring van een accountant over het naleven van de subsidievoorwaarden af te geven.
 • De werkgever heeft een inspanningsplicht om personeel te stimuleren om deel te nemen aan een ontwikkeladvies of aan scholing.