Inspectie SZW krijgt diverse vragen over wat de Inspectie op dit moment voor signalen krijgt of waar men met meldingen terecht kan en wat met de meldingen en signalen gedaan wordt. Hieronder treft u hierover nadere informatie aan.

Het zijn onrustige tijden. Iedereen werkt heel hard om te zorgen dat mensen veilig kunnen werken, dat mensen doorbetaald worden, dat er voldoende personeel is om cruciale processen door te laten lopen etc. De Inspectie SZW krijgt in haar dagelijks werk veel vragen, meldingen en klachten over de werkomstandigheden ten tijde van Corona die men zo goed als mogelijk oppakt en probeert te beantwoorden.

Tot begin vorige week zijn er bij de Inspectie SZW zo’n 850 meldingen binnengekomen die met Corona verband houden. De meldingen zijn divers en gaan bijvoorbeeld over zieke collega’s op de werkvloer, verplicht blijven werken, geen afstand kunnen houden, geen beschermende middelen om te werken. De meldingen komen binnen uit verschillende sectoren als bouw, industrie, waaronder ook de vleesverwerkers, groot- en detailhandel, vervoer, horeca en ook uit de zorg.

Alle meldingen die binnenkomen worden zoals gebruikelijk bekeken. Als de melding niet helemaal duidelijk is, wordt voor meer informatie contact gezocht met de melder. De melder wordt ook gevraagd welke actie hij/zij zelf heeft ondernomen. Gezien de uitzonderlijke situatie is besloten om bij de meldingen die de Inspectie verder wilonderzoeken, eerst telefonisch contact te leggen met de werkgever. De inspecteurs bespreken met de werkgever wat zijn verantwoordelijkheden zijn in de specifieke situatie. Indien de werkgever zijn verantwoordelijkheid niet neemt, kan de Inspectie SZW handhavend optreden, ook met een inspectie ter plaatse, al dan niet in samenwerking met partners, bijvoorbeeld gemeenten of politie. Bij iedere fysieke inspectie zal de veiligheid van de inspecteurs gewaarborgd moeten zijn.

Specifiek gericht op arbeidsmigranten ziet de Inspectie SZW dat er veel media-aandacht is voor de soms slechte omstandigheden waarin zij werken, wonen en vervoerd worden. Ook ontvangt de Inspectie hier meldingen over. Vanuit het Ministerie van SZW zijn in samenwerking met de Inspectie SZW verschillende maatregelen genomen en is in overleg getreden met de branches, ambassades en belangenorganisaties om zoveel mogelijk problemen aan te pakken. Vanuit de Inspectie wordt sowieso opgetreden in het geval er sprake is van ernstige arbeidsongevallen en/of indicaties van arbeidsuitbuiting. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met onder andere de uitzendbranche om hen te informeren als er klachten komen over leden van hen ten aanzien van huisvesting en vervoer. Zij nemen dan contact op met hun leden om hierover het gesprek aan te gaan. De Inspectie SZW gaat dit de komende tijd monitoren en indien nodig dit ook met andere branches bespreken.

Bij concrete klachten en meldingen over het Coronavirus in relatie tot arbeid kan contact opgenomen worden met de Inspectie SZW. Er is een speciaal webformulier gemaakt voor Corona-gerelateerde werksituaties, https://www.inspectieszw.nl/melden/corona. Het is beschikbaar in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal. Uiteraard is het allereerst een verantwoordelijkheid van de werkgever om de RIVM-richtlijnen zo nauwkeurig mogelijk na te leven.