Sinds 1 april kan een werkgever bij UWV compensatie aanvragen voor (transitie)vergoedingen die hij heeft betaald bij ontslag vanwege langdurige ongeschiktheid. De start van de aanvraagtermijn hangt af van het moment van de betaling van de vergoeding.

Een werkgever mag onder voorwaarden de arbeidsovereenkomst beëindigen van een werknemer die meer dan 2 jaar ziek is. De werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding. Sinds 1 april 2020 kan de werkgever compensatie aanvragen voor betaalde transitievergoedingen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. De compensatieregeling geldt ook met terugwerkende kracht voor transitievergoedingen die de werkgever heeft betaald op of na 1 juli 2015.
Heeft de werkgever de transitievergoeding volledig betaald vóór 1 april 2020, dan heeft hij nu een half jaar de tijd om de aanvraag te doen: van 1 april tot en met 30 september 2020. Heeft de werkgever de transitievergoeding volledig betaald op of na 1 april 2020, dan dient hij de aanvraag in binnen 6 maanden na betaling van de transitievergoeding.

Beslistermijn UWV afhankelijk van opzegverbod tijdens ziekte
Omdat UWV veel aanvragen verwacht, is de beslistermijn aangepast. De termijn hangt af van de datum waarop het opzegverbod tijdens ziekte van de werknemer is verstreken. Is het opzegverbod tijdens ziekte vóór 1 april 2020 geëindigd, dan moet UWV binnen een half jaar nadat de werkgever de aanvraag heeft ingediend, een beslissing nemen over de toekenning van de compensatie. Dit geldt ook voor situaties waarin de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de betaling van de transitievergoeding wél op of na 1 april 2020 plaatsvindt, maar het opzegverbod dus al voor 1 april eindigde. Als het opzegverbod tijdens ziekte op of na 1 april 2020 is geëindigd en de beëindiging van het contract en de betaling van de vergoeding na 1 april heeft plaatsgevonden, moet UWV binnen 8 weken na het indienen van de aanvraag een beslissing nemen. UWV moet in beide gevallen binnen 6 weken na de datum van de beslissing de compensatie betalen als de werkgever hierop recht heeft.

Aanvraagtermijn wijzigt niet vanwege corona
Voor de aanvraag van de compensatie van de transitievergoeding heeft UWV naast het aanvraagformulier een aantal bewijsstukken nodig. UWV laat op zijn website weten dat de coronacrisis geen invloed heeft op de aanvraagtermijn. Deze wijzigt niet. Daarnaast behandelt het instituut geen aanvragen met voorrang, ook niet als de werkgever in financiële problemen komt door het coronavirus. Mogelijk kan de werkgever een beroep doen op de regeling NOW.