Er is veel mis met het gebruik van rolsteigers blijkens de inspectieronde die Inspectie SZW recente voerde. Van de 270 rolsteigers die ISZW de afgelopen tijd inspecteerde bleek bij 251 sprake van onveilige situaties. Volgens de inspecties ging het daarbij vooral om valgevaar of was de steiger op de verkeerde manier opgebouwd. Boetes voor het niet correct gebruiken van de steiger kunnen oplopen tot duizenden euro’s, maar in veel gevallen wordt de zaak eerst stilgelegd.

Dagelijks maken vele honderden professionals gebruik van de rolsteiger. VSB betreurt het feit dat  er in meer dan 90% van de gevallen een onveilige situatie optreedt. Valongelukken komen in de bouw helaas nog dagelijks voor. Wie ’s ochtends aan een klus op de rolsteiger begint, moet ’s avonds ook weer veilig thuiskomen! Daarom verdienen een correct en veilig gebruik en (de)montage alle aandacht.  De veiligheid van monteur, meestal ook de gebruiker moet daarbij altijd voorop staan.

Veiligheid voorop
VSB en haar leden zetten zich voortdurend in voor die veiligheid.  Om de rolsteiger deskundig te kunnen opbouwen, kunnen trainingen worden gevolgd.  Deze zijn speciaal door de branche ontwikkeld en gaan in op het veilig en doelmatig monteren, verplaatsen en demonteren van rolsteigers. In de praktijk wordt volstaan met een instructie, een toolbox en het volgen van de handleidingen van de leverancier. Daarnaast heeft de VSB de stand van de techniek opgenomen in het A-blad rolsteigers van Volandis.

Veilige opbouwmethode
Naast de vele opleidingsmogelijkheden wordt ook de rolsteiger voortdurend doorontwikkeld, waardoor de kans op ongevallen tijdens het opbouwen en gebruiken zoveel mogelijk wordt uitgesloten. Zelf biedt de VSB via haar website onder meer een uitgebreide brochure waarin de veilige opbouwmethode van verschillende rolsteigerfabrikanten stap voor stap worden gepresenteerd. Wie de aanwijzingen volgt, kan niet anders dan de rolsteiger veilig op te bouwen. De brochure is hier te downloaden.

Meer informatie
Het A-blad rolsteigers van Volandis bevat informatie over het veilig opbouwen, gebruiken en afbreken van rolsteigers.

De Arbocatalogus Bouw & Infra bevat onder meer een hoofdstuk over het beheersen van de risico’s bij werken op hoogte.

Werkgevers die meer willen weten over de RI&E en PvA kunnen onder meer terecht op de Zelfinspectie Arbo op orde. Die geeft een werkgever aan de hand van een aantal vragen inzicht in de stand van zaken rond de RI&E en PvA.