De Autoriteit Financiële Markten (AFM) roept financiële ondernemingen op om tijdens de coronacrisis specifiek te letten op nieuwe vormen van witwassen en financieren van terrorisme. De toezichthouder volgde de Europese Bankautoriteit (EBA), die eerder had gewaarschuwd dat criminelen vooral in tijden van crisis toeslaan op deze gebieden.

De EBA verzocht financiële ondernemingen in een verklaring om procedures tegen witwassen en terrorismefinanciering scherp in de gaten blijven houden. De AFM benadrukt ook dat ondernemingen extra moeten letten op nieuwe vormen van witwassen en financieren van terrorisme. Mocht het nodig zijn, dan dienen zij hun systematische integriteitsrisicoanalyses te bezien, vanwege de recente ontwikkelingen die het gevolg zijn van het coronavirus. Dit geldt in het bijzonder voor sectoren die extra hard worden geraakt door de neergang van de economie.

Klanten en transacties voortdurend monitoren
De AFM verwacht van financiële ondernemingen dat zij, conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet (Sw), hun klanten en transacties voortdurend monitoren. Komen zij ongebruikelijke transacties tegen, dan moeten zij die melden bij FIU-Nederland. Deze meldplicht geldt in ieder geval voor de financiële sector, advocaten, notarissen en accountants.

Phishingmails met malware
Dat criminelen extra actief zijn in tijden van crisis bleek ook al uit de recente waarschuwing van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die meldde dat cybercriminelen een slaatje proberen te slaan uit het coronavirus. Cybercriminelen versturen bijvoorbeeld phishingmails met valse informatie over het coronavirus. Deze mails bevatten vaak malware. Het advies van de AP luidt dan ook om onverwachte e-mailberichten of berichten van een onbekende afzender direct weg te gooien.

Oplichting en fraude
Het Openbaar Ministerie (OM) gaf recent aan stevig op te zullen treden tegen mensen die strafbare feiten plegen en daarbij misbruik maken van de huidige coronacrisis. Ook (online) oplichting en fraude vallen daar onder.