Donateur: Ja
Leveringsprogamma: Scaffolding Training Europe (S.T.E.) verzorgt een veelheid aan opleidingen.

Beschrijving

Scaffolding Training Europe (S.T.E.) is een trainingsinstituut met jaren lange ervaring binnen alle sectoren van de bedrijfstak: ‘Veilig Werken op Hoogte’. Als doel is gesteld het bevorderen van de veiligheid binnen al deze sectoren. Deze doelstelling geeft gehoor aan de vraag vanuit de praktijk en de wettelijk gestelde eisen.

Doelstelling
Om de doelstelling te realiseren, verzorgt S.T.E. complete, al dan niet bedrijfsspecifieke, training- en scholingsprogramma’s opgebouwd uit theorie en praktijk. De programma’s zijn bestemd voor alle sectoren die direct of indirect betrokken zijn bij ‘Veilig Werken op Hoogte’. Tot onze doelgroep behoren o.a.:

 • Steigerbouwers;
 • Steigerinspecteurs;
 • Steigergebruikers in alle voorkomende sectoren;
 • Inspecteurs die wettelijke en periodieke veiligheidskeuringen uitvoeren;
 • Alle beroepsgroepen die te maken hebben met ‘Veilig Werken op Hoogte’.

Uitvoering
De opleidingen worden uitgevoerd aan de hand van lesprogramma’s waarvan de leerdoelen volledig zijn toegesneden op de vanuit het bedrijfsbeleid en/of de wetgeving voortvloeiende behoefte.

Veilig werken op hoogte is een vak!
Benadrukt mag worden dat S.T.E. een onafhankelijk trainingsinstituut is dat op nationaal en internationaal niveau de mogelijkheid biedt om ‘Veilig Werken op Hoogte’ als vak te leren. Bij voldoende resultaat ontvangen deelnemers een (vakbekwaam) persoonscertificaat waarmee ter zake deskundigheid kan worden aangetoond en juridische dekking is verzekerd.

Opleidingen

Scaffolding Training Europe (S.T.E.) verzorgt een veelheid aan opleidingen, zoals:

 • Hulpmonteur Steigerbouw/ Aankomend Stb
 • Monteur Steigerbouw/ Stb A
 • 1e Monteur Steigerbouw/ Stb B
 • Voorman Steigerbouw
 • Steigerbouwer A, deel I/ Blitz
 • Steigerbouwer A, deel I/ Allround
 • Veiligheidsbeoordeling Steigers I
 • Veiligheidsbeoordeling Steigers II/ DTS
 • Steigerinspecteur
 • Inspectie Draagbaar Klimmaterieel
 • Ladders en Trappen
 • Inspectie van Rolsteigermaterieel
 • Deskundig Toezichthouder Rolsteigers
 • Nieuwe Europese Richtlijn: Veilig Werken op Hoogte
 • Keuze juiste arbeidsmiddel
 • Cursus op Maat
 • Werken met Valbeveiliging
 • Werken met lijnen A
 • Werken met lijnen B
 • Werken met lijnen A + B + IRATA Examenlevel I
 • Reddend werken met lijnen
 • Veilig Hijsen
 • Veilig Werken met de Hoogwerker
 • Herkansing (bij onvoldoende resultaat)
 • Hercertificeringscursus (bij verlopen certificaat)
 • Herhalingscursus (tussentijdse opfrissing)
 • Veilige Aarding van Steigers