Het secretariaat van de VSB is ondergebracht bij de Vereniging FME

Secretariaat Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
Postbus 190 – 2700 AD Zoetermeer
Zilverstraat 69 – 2718 RP Zoetermeer

T: 088-400 84 58
E: info@vsbnetwerk.nl
I: www.vsbnetwerk.nl

 


P. Hecker M. Wiersma J. de Wilde

Contactformulier