Het secretariaat van de VSB is ondergebracht bij de Vereniging FME

Secretariaat Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
Zilverstraat 69 – 2718 RP Zoetermeer

Postadres:
Postbus 172 – 3300 AD Dordrecht

T: 088-400 84 58
E: info@vsbnetwerk.nl
I: www.vsbnetwerk.nl

 


P. Hecker

Contactformulier