Projecten

Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU)

Als vereniging werkt VSB aan de bouwstenen voor verdere groei en professionalisering. Zo is een start gemaakt met de invulling van de subsidie uit de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). In grote lijnen richt de aandacht zich op de totstandkoming van richtlijnen voor alle arbeidsmiddelen voor het veilig werken op hoogte die binnen de VSB zijn vertegenwoordigd. Voor steigers, betonbekistingen en ondersteuningsconstructies zijn er al een groot aantal jaren eigen richtlijnen. Daarnaast hebben we inmiddels een start gemaakt met de Richtlijn Hangbruginstallaties en het is de bedoeling om deze te laten volgen door richtlijnen voor rolsteigers, bouwliften, etc.

Wetgeving en normen

De VSB heeft een overzicht opgesteld van wetgeving en normen, bedoeld voor gebruikers van de arbeidsmiddelen, waarmee een tijdelijke veilige werkplek op hoogte wordt geboden. Dit overzicht is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, echter bestaat de mogelijkheid dat specifieke wetgeving en normen toch ontbreken. In dat geval kan contact worden opgenomen met het VSB-secretariaat om eventuele aanvullingen alsnog op te nemen. Het meest recente overzicht van wetgeving en normen is hier te downloaden.

Scholing

Elke sectie houdt zich bezig met scholing en het aantoonbaar maken van vakbekwaamheid van montagepersoneel en/of gebruikersgroepen. Binnen de secties Steigerbedrijven en Betonbekistingbedrijven maakt scholing een belangrijk onderdeel uit van de richtlijnen die samen met Bouwend Nederland en andere sectoren zijn opgesteld. Deze richtlijnen vertegenwoordigen de stand van de techniek en hebben de status van Arbocatalogus, waarmee ook het aantonen van “deskundigheid” en vakbekwaamheid wettelijk is vastgelegd.

De scholingsstructuur voor de steigerbouw is vernieuwd en per 1 januari 2017 van kracht, zoals vastgelegd in hoofdstuk 7 van de Richtlijn Steigers. Scholing voor de Richtlijn Betonbekistingen en ondersteuningen is vastgelegd in hoofdstuk 8, maar nog niet volledig ingevuld. Voor andere VSB-disciplines bestaan vergelijkbare initiatieven of zijn nog in ontwikkeling. De bewaking van de kwaliteit van alle opleidingen, van examens en het registreren van diploma’s/certificaten is ondergebracht bij de onafhankelijk Stichting Veilig Werken Op Hoogte.

Erkende opleiders

De VSB kent de status van Erkende Opleider toe als er sprake is van een opleidingsorganisatie die aantoonbaar gericht is op kwaliteit, cursusmateriaal heeft dat voldoet aan de vigerende eind- en toetstermen voor functies in de steigerbouw en beschikt over kundige en ervaren trainers en cursuslocaties en -faciliteiten die zijn ingericht op het realiseren van de leerdoelen. Hiertoe is een speciaal reglement opgesteld samen met een onafhankelijke en deskundige auditor. Na toetsing door de onafhankelijke auditor wordt de opleider voorgedragen als VSB Erkend Opleider. Momenteel zijn drie opleidingsorganisaties door VSB erkend: Bouwradius, Scaffolding Training Europe en The Yellow Academy. Zie in onderstaande schema voor welke opleidingen deze organisaties erkend zijn en tot welke datum de erkenning geldig is:

Hulpmonteur Monteur 1e Monteur Voorman Inspecteur
Bouwradius 30.09.2026 30.09.2026 30.09.2026
Scaffolding Training Europe (STE) 26.11.2024 26.11.2024 26.11.2024 26.11.2024 26.11.2024
The Yellow Academy 28.02.2027 28.02.2027

 

Voorkoming Diefstal Steigermateriaal

Diefstal van bouwmaterialen, waaronder steigermateriaal, komt helaas bijna dagelijks voor. Het gestolen materiaal wordt in veel gevallen ook weer afgezet. Heling is daarbij een veelvoorkomende zaak. Maar wanneer is er sprake van heling? Soms is dat niet helemaal duidelijk en zal zelf moeten worden gecontroleerd of het betreffende bouwmateriaal niet is gestolen. Hoe eenvoudiger dat te controleren is, hoe groter de eigen verantwoordelijkheid. Hiertoe coderen steigerbedrijven en materieeldiensten hun materialen. De gekozen kleurcoderingen en de wijze waarop gemerkt is, zijn voor een ondernemer voldoende om zijn materiaal te herkennen. En ook weet men doorgaans door allerlei samenwerkingsvormen, wie welke kleurcodering(en) hanteert. Het overzicht van deze kleurcoderingen is hier te downloaden. Maak er gebruik van! VSB heeft daarnaast een handige puntenkaart samengesteld met do’s en dont’s voor het veilig aankopen van gebruikt steigermateriaal. Deze do’s & don’ts kunnen hier worden gedownload.