Nederland digitaliseert. Er zijn steeds meer digitale handelingen en de overheid moet hierin mee bewegen. Het is belangrijk om te zorgen dat veilig en overzichtelijk samengewerkt kan worden. Het wetsvoorstel Wet digitale overheid (Wdo) legt de basis voor deze digitalisering van de overheid. In het regeerakkoord van 2017 en de kabinetsagenda Digitale Overheid wordt ook gesteld dat overheidscommunicatie die nu nog fysiek plaatsvindt, in de toekomst ook digitaal moet kunnen. De wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (MEBV) regelt dat burgers en bedrijven hun zaken die ze met de overheid moeten doen, digitaal kunnen afhandelen in een betrouwbare en veilige omgeving.

Het MEBV programma binnen UWV ondersteunt divisies met het implementeren van deze wet waardoor het digitale berichtenverkeer van en naar UWV op een hoger volwassenheidsniveau komt, zodat burgers en werkgevers na de invoering van de wet (beoogde ingangsdatum 1 januari 2023) de keuze hebben of zij digitaal of fysiek gegevens uitwisselen die UWV nodig heeft voor de uitvoering van primaire processen.

Vanaf 11 november 2021 kunnen werkgevers het formulier ‘Aanvraag deskundigenoordeel door werkgever’ inclusief de gevraagde bijlagen digitaal indienen via UWV Werkgeversportaal. Een ‘papieren’ versie kan alleen nog via UWV Telefoon Werkgevers (088 – 898 92 95) worden opgevraagd.

Zoals het was tot 11 november 2021:

Het aanvraagformulier voor de werkgever was als webformulier beschikbaar. Het aanvraagformulier werd online ingevuld, uitgeprint en met bijlagen opgestuurd via de post naar UWV.

Vervolgens werden de ingestuurde documenten gedigitaliseerd voor de uitvoering om in behandeling te nemen.

Zoals het is vanaf 11 november 2021:

Als de werkgever dit aanvraagformulier via uwv.nl wil invullen, wordt hij geleid naar UWV Werkgeversportaal (inloggen met eHerkenning). Daar vult de werkgever (of de daarvoor gemachtigde) het aanvraagformulier in. In het formulier kiest de aanvrager de situatie waarvoor hij een deskundigenoordeel aanvraagt. Hij ziet direct welke documenten hij daarbij mee moet sturen en kan deze ook direct uploaden. Zonder uploaden van de verplichte documenten is een aanvraag indienen niet mogelijk.

Als u wilt weten wat het deskundigenoordeel kost en welke documenten u moet meesturen, kijk dan eerst voor meer uitleg op Deskundigenoordeel.