Met veel plezier kan worden teruggekeken op een succesvolle Algemene Ledenvergadering. In aanwezigheid van leden, donateurs en erkende-opleiders werden de onder meer de verenigingszaken behandeld, terugkoppeling gegeven over de ontwikkelingen in de verschillende secties en de nieuwe erkende VSB-opleider Megasafe voorgesteld. Daarnaast werden de resultaten van de communicatie-activiteiten gepresenteerd en de nieuwe VSB Fotochallenge aangekondigd.

Als onderdeel van de ledenvergadering verzorgde de sectie Betonbekistingbedrijven een presentatie door de BIM Werkgroep. Verder werden lezingen verzorgd door de externe sprekers Riek Siertsema voorzitter van Aannemersfederatie NL en Dick Stoelhorst, initiatiefnemer van het Kennis Portaal Constructieve Veiligheid. Hij lichtte tijdens zijn presentatie de activiteiten van het Kennis Portaal uitgebreid toe. De lezingen van de vergaderingen kunnen hier worden gedownload.

Na afloop van de ALV konden leden, donateurs en erkende opleiders deelnemen aan een BBQ-workshop. De lessen konden vervolgens direct worden toegepast voor de bereiding van het gezamenlijk diner. Een geslaagde middag! We kijken uit naar de najaarsvergadering in november. Geïnteresseerd om daaraan deel te nemen? Informeer dan naar de mogelijkheden voor het VSB lidmaatschap.