Fundament onder bekisting- en ondersteuningswereld

Bij de Sectie Betonbekistingbedrijven zijn bedrijven aangesloten die zich richten op het fabriceren, leveren, verhuren monteren en demonteren van betonbekistingen en ondersteuningsconstructies. Alle leden voldoen aan de Waarborgregeling VSB.

Bezoek ook de website www.richtlijnbekistingenenondersteuningen.nl voor een compleet en actueel overzicht van regelgeving

Sectiebestuur

J. Remmits, voorzitter Safe / Safe Montage
P. Kraaijeveld Hendriks Groep
J. Thomassen NOE-Bekistingtechniek
K. de Bont Hünnebeck

Commissies

Commissie Scholing

J. Remmits, voorzitter Safe / Safe Montage
H. van Dorland Stalen Steigers Van Dorland
H. van der Grinten De Spindel
J. Hendriks Hünnebeck
H. Kleijer Matemco Hulpconstructies
A. van Meer Layher
J. Thomassen NOE-Bekistingtechniek
G. Westenbroek, branchemanager VSB

Binnen de commissie Scholing wordt onder meer aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • Eind- en toetstermen
  • Kwalificatiedossiers
  • Externe vertegenwoordiging, zoals College van Deskundigen en Werkkamer 1 SVWOH

Technische Commissie

J. Thomassen, voorzitter NOE-Bekistingtechniek
E. Caris Doka
H. van der Cruijsen Matemco Hulpconstructies
T. Janssen Peri
P. Kraaijeveld Hendriks Groep
G. Joordens Safe
J. Ockhuizen Layher
K. de Bont Hünnebeck/Brand Energy & Infrastructure Services
G. Westenbroek, branchemanager VSB

Binnen de Technische Commissie wordt onder meer aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 

Beleidsgroep Richtlijn Betonbekistingen en ondersteuningsconstructies

H. van der Grinten, voorzitter VSB
L. Verboom Bouwend Nederland / Komat
A.F. de Vries Bouwend Nederland / Komat
R. van Zutven VSB
VSB

Technisch Overleg Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies

H. van der Grinten, voorzitter VSB
L. Verboom, voorzitter Bouwend Nederland, Era Contour
A. de Bondt Bouwend Nederland, Volker Infradesign
K. de Bont VSB, Hünnebeck/Brand Energy & Industrial Services
H. van der Cruijsen VSB, Matemco Hulpconstructies
J. van Helmond VSB, Scafom-Rux
G. Joordens Safe
R. van Noordenne Bouwend Nederland. Aboma
P. Kraaijeveld VSB, Hendriks Groep
J. Ockhuizen VSB, Layher
P. Rijnbeek Bouwend Nederland
S. Tullemans BAM Materieel
J. Thomassen VSB, NOE Bekistingtechniek

Forumdiscussies

De sectie Betonbekistingbedrijven organiseert regelmatig Forumdiscussies. Deze ronde-tafelgesprekken vinden een aantal maal per jaar plaats en staan onder voorzitterschap van de hoofdredacteur van een vakblad. Met de discussies wordt de schat aan kennis en ervaring van VSB-leden ontsloten voor de markt.  De forumdiscussies die door of met de Sectie Betonbekistingbedrijven zijn georganiseerd, kunnen hier worden gedownload.