Fundament onder bekisting- en ondersteuningswereld

Bij de Sectie Betonbekistingbedrijven zijn bedrijven aangesloten die zich richten op het fabriceren, leveren, verhuren monteren en demonteren van betonbekistingen en ondersteuningsconstructies. Alle leden voldoen aan de Waarborgregeling VSB.

Bezoek ook de website www.richtlijnbekistingenenondersteuningen.nl voor een compleet en actueel overzicht van regelgeving

Sectiebestuur

J. Remmits, voorzitter Safe
P. Kraaijeveld Hendriks Groep
J. Thomassen NOE-Bekistingtechniek
K. de Bont Hünnebeck

 

BIM Afsprakendocument

De sectie Betonbekistingbedrijven van VSB heeft een BIM Afsprakendocument ontwikkeld dat gebruikt kan worden voor projectspecifieke afspraken over tijdelijke hulpconstructies tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.  Click hier voor downloads van:

 

Commissies

Technische Commissie

K. de Bont, voorzitter Hünnebeck/Brand Energy & Infrastructure Services
E. Caris Doka
H. van der Cruijsen Matemco Hulpconstructies
T. Janssen Peri
P. Kraaijeveld Hendriks Groep
G. Joordens Safe
J. Ockhuizen Layher
J. Thomassen NOE-Bekistingtechniek
G. Westenbroek, branchemanager VSB

Binnen de Technische Commissie wordt onder meer aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 

Beleidsgroep Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies

G. Buijs, voorzitter VSB
L. Verboom Bouwend Nederland / Komat
A.F. de Vries Bouwend Nederland / Komat
J. Thomassen VSB
K. de Bont VSB

Technisch Overleg Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies

G. Buijs, voorzitter VSB
L. Verboom, voorzitter Bouwend Nederland, Era Contour
K. de Bont VSB, Hünnebeck/Brand Energy & Industrial Services
H. van der Cruijsen VSB, Matemco Hulpconstructies
J. van Helmond VSB, Scafom-Rux
G. Joordens VSB, Safe
R. van Noordenne Bouwend Nederland,  Aboma
P. Kraaijeveld VSB, Hendriks Groep
J. Ockhuizen VSB, Layher
P. Rijnbeek Bouwend Nederland
S. Tullemans Bouwend Nederland, BAM Materieel
J. Thomassen VSB, NOE Bekistingtechniek

Forumdiscussies

De sectie Betonbekistingbedrijven organiseert regelmatig Forumdiscussies. Deze ronde-tafelgesprekken vinden een aantal maal per jaar plaats en staan onder voorzitterschap van de hoofdredacteur van een vakblad. Met de discussies wordt de schat aan kennis en ervaring van VSB-leden ontsloten voor de markt.  De forumdiscussies die door of met de Sectie Betonbekistingbedrijven zijn georganiseerd, kunnen hier worden gedownload.