Door langdurige vorst, sneeuwval, overstromingen of extreme orkaankracht kan er een moment komen dat er niet meer gewerkt kan worden door werknemers. Bijvoorbeeld in de
bouw, waarbij in alle redelijkheid dit niet meer gerekend kan worden tot het bedrijfsrisico van de werkgever. In deze specifieke gevallen is er dan sprake van Buitengewoon Natuurlijke Omstandigheden en heeft de werknemer mogelijk recht op een uitkering BNO.

UWV verwerkt deze uitkeringen. Sinds 2021 is er een wijziging gekomen in het meldings- en uitbetalingsproces. Het melden is gedigitaliseerd en gaat voortaan via het werkgeversportaal.
U leest hier alles over in de bij dit ledenbulletin meegestuurde UWV-flyer “WW-uitkering bij onwerkbaar weer – veranderingen voor de werkgever”.