Sinds 1 juli 2022 is via de wet geregeld dat opdrachtnemers met opdrachtgevers mogen afspreken dat betalingen moeten plaatsvinden binnen de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen. Dat kunnen ze vastleggen maar dat is ook wettelijk bepaald. Daarnaast mag op de factuur een regel staan opgenomen waarin staat dat betaling uiterlijk binnen 30 dagen, de wettelijke betalingstermijn, dient te geschieden.

Indien niet binnen 30 dagen wordt betaald kan een boeterente worden opgelegd.

Mocht een opdrachtgever toch niet op tijd betalen, dan kan een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op de website www.acm.nl. Deze klacht kan ook anoniem worden gemeld bij de ACM om de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer niet te verstoren.