Op voordracht van de minister van Economische Zaken en Klimaat heeft Koning Willem-Alexander besloten dat de wet verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen met ingang van 1 juli 2022 in werking zal treden.

Dit besluit is gepubliceerd in Staatsblad 175, 2022. Hiermee zijn zowel de wettelijke betaaltermijnen door overheden als door grote bedrijven aan het mkb wettelijk vastgesteld op 30 dagen. Een zaak waarvoor de Aannemersfederatie zich de laatste jaren sterk heeft gemaakt, lijkt hiermee gerealiseerd.

Een volgende stap in het kader van het betalingsverkeer betreft de factureringstermijnen, waarover inmiddels de nodige contacten met departementen en Kamerleden zijn gelegd.