De werkvoorraad in de bouw is goed op peil gebleven en bedroeg in december 10,6 maanden.

Zowel in de burgerlijke en utiliteitsbouw als in de grond-, water- en wegenbouw namen de orderportefeuilles met één tiende maand toe ten opzichte van november.

In de burgerlijke en utiliteitsbouw kwam de gemiddelde werkvoorraad in december uit op 12 maanden. In de woningbouw nam de gemiddelde werkvoorraad met één tiende maand toe naar 13,2 maanden. In de utiliteitsbouw kwam de gemiddelde orderportefeuille uit op 10,3 maanden werk, een toename van twee tiende maand ten opzichte van november.

In de grond-, water- en wegenbouw bedroeg de gemiddelde werkvoorraad in december 7,8 maanden. In de wegenbouw nam de gemiddelde orderportefeuille met twee tiende maand toe en kwam uit op 6,7 maanden werk. In de grond- en waterbouw bedroeg de gemiddelde werkvoorraad 9,3 maanden, net als in de voorgaande twee maanden.

Ongeveer 45% van de bedrijven gaf in december aan belemmeringen te ondervinden bij de productie. In de b&u was een tekort aan personeel het meest genoemde knelpunt. In de gww-sector waren materiaaltekorten en weersomstandigheden de meest genoemde oorzaken. Het aandeel bedrijven dat belemmeringen ondervindt door materiaaltekorten is zowel in de b&u als in de gww de afgelopen maanden wat teruggelopen.

De productie is in de afgelopen drie maanden bij 17% van de bedrijven toegenomen en bij één op de tien bedrijven afgenomen. 16% van de bedrijven beoordeelde hun orderpositie in oktober als groot, terwijl 8% van de bedrijven de orderpositie als klein beoordeelde. Eén op de vijf bedrijven verwacht dat hun personeelsbezetting toeneemt in de komende drie maanden, terwijl 3% verwacht dat deze gaat afnemen. Twee derde van de bedrijven verwacht dat prijzen gaan stijgen in de komende drie maanden, terwijl 1% van de bedrijven een prijsdaling verwacht.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van januari 2023 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ongeveer 225 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.