Een werkgever mag vanwege de coronacrisis tijdelijk ander werk opleggen. Dit oordeelde de kantonrechter onlangs in een zaak in Rotterdam. Omdat de gevraagde werkzaamheden redelijk waren, kwam weigering van de werkzaamheden voor risico van de werkneemster.

De werkneemster werkte in de bediening in een restaurant. Toen het restaurant half maart sloot vanwege de coronamaatregelen, opende de werkgever een afhaalgedeelte, maar de werkneemster wilde hier niet werken. Daarnaast had zij als argument dat zij geen oppas had voor haar zoon. De werkgever bood aan dat zij haar zoon mee kon nemen naar het restaurant, maar die wilde dit niet. De werkgever stopte de uitbetaling van het salaris, waarop de werkneemster betaling van het achterstallig salaris vorderde. De rechter oordeelde dat, gezien de bijzondere omstandigheden rond de coronacrisis, de door de werkgever opgedragen werkzaamheden redelijk waren. De werkgever hoefde alleen de gewerkte uren te betalen.

Weigering is risico van werkneemster

De kantonrechter gaf aan dat de sluiting van de horeca op overheidsbevel in principe voor rekening en risico van de werkgever komt. Kan de werknemer door de sluiting niet werken, dan betaalt de werkgever het loon door. In deze zaak mocht de werkgever echter van de werkneemster verwachten dat zij het werk in het afhaalgedeelte zou verrichten, omdat deze onder de omstandigheden redelijk waren. Bovendien mocht de werkneemster haar zoon meenemen naar haar werk. Het niet verrichten van de werkzaamheden kwam voor risico en rekening van de werkneemster. Dat haar zoon niet mee wilde naar haar werk, was ook haar risico.

Aanpassing van de arbeidsovereenkomst

Op basis van het wettelijk instructierecht mag de werkgever de werknemer vragen tijdelijk andere werkzaamheden te doen, als het om een redelijk verzoek gaat. In deze rechtszaak was dit naar het oordeel van de rechter het geval. Gaat het om compleet andere werkzaamheden, dan kan er sprake zijn van een wijziging van de arbeidsvoorwaarden. Stemt de werknemer hier niet mee in, dan kan de werkgever onder bepaalde voorwaarden op basis van een eenzijdig wijzigingsbeding of goed werknemerschap een wijziging van een afspraak in de arbeidsovereenkomst afdwingen.