Het branche-opleidingsbedrijf voor de Nederlandse steigerbouw heeft in de afgelopen periode 40 aankomende vakmensen opgeleid en in dienst genomen voor de branche. Samen met de leden van de VSB speelt de branche in op de actualiteit: het creëren van werkgelegenheid en het investeren in de kwaliteit van medewerkers. De ambitie van het Opleidingsbedrijf VSB gaat verder. In de komende periode zal door de samenwerking met de Provincie Zuid Holland, de Gemeente Rotterdam en bureau DAAD, gewerkt worden aan de instroom van honderden nieuwe vaklieden. Steigerbouw is een specialisme, waarvoor goed getrainde monteurs nodig blijven. In alle regio’s van Nederland. Ook in economisch mindere tijden.

Na een intensieve opleidingsperiode van vier weken zijn op 1 september 15 jonge steigermonteurs aan de slag gegaan bij verschillende bij de VSB aangesloten steigerbouwbedrijven: BIS Industrial Services, Workx Steigerbouw, Rojo Steigerbouw en Steigerbouw Van der Panne. Daarmee is het aantal leerlingen van het nieuw opgerichte Opleidingsbedrijf VSB gekomen op 40. Het is de bedoeling dat dit aantal in de voorliggende periode verder uitgroeit naar 300.

Samenwerking met regionale en lokale overheden

 

 

Een deel van de instroom wordt gerealiseerd door de bij de VSB aangesloten lidbedrijven, die in toenemende mate gebruik maken van de mogelijkheden van het Opleidingsbedrijf. Niet alleen kan het eigen personeel worden geschoold, maar ook kunnen geschoolde leerlingen worden betrokken van het Opleidingsbedrijf. Een ander deel van de instroom komt voort uit de samenwerking met regionale en lokale overheden, zoals dat in Zuid Holland en Rotterdam het geval is. Gefaciliteerd door bureau DAAD vindt de werving plaats van jonge gemotiveerde mensen, waarna een vier weken durende opleiding wordt gevolgd. Hierin leren de leerlingen op praktische wijze de basis van het vakgebied, sociale vaardigheden, veiligheid, ergonomie en veiligheidsperceptie. Vervolgens kunnen leden van de VSB en eventuele andere steigerbouwbedrijven gebruikmaken van deze aankomende steigermonteurs.

Richtlijn Steigers van grote invloed op scholingsbehoefte

Door de invoering van de Richtlijn Steigers zijn bedrijven genoodzaakt om hun personeel op het gewenste kennisniveau te brengen en te houden. Daartoe is een speciale EVC-procedure ontwikkeld, waarmee diplomering van ervaren vakmensen direct mogelijk is of de individuele scholingsbehoefte wordt vastgesteld. Het Opleidingsbedrijf speelt daarop actief in, gesteund door Fundeon en scholingsinstellingen.

Het Opleidingsbedrijf werkt op elke gewenste plek in de regio, maar heeft al vaste voet aan de grond in Zwolle en Rotterdam/Dordrecht.