De commissie Ladders, trappen en rolsteigers van VSB heeft een  flyer over ladders en trappen uitgebracht. Deze flyer geeft antwoord op de vraag wat de veranderingen zijn in de regelgeving rond ladders en trappen, na 1 januari 2018. Uit de markt is het verzoek gekomen om duidelijkheid te verschaffen.

Door verschillende partijen is er de afgelopen periode gepubliceerd over verandering in de regelgeving rond ladders en trappen. Maar wat verandert er nu werkelijk? De Warenwet besluit Draagbaar Klimmaterieel is al sinds jaar en dag leidend in Nederland, als het gaat om de technische eisen waar ladders en trappen minimaal aan moeten voldoen. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving hiervan en controleert zowel op producten die zijn bedoeld voor de consumenten markt, als op producten die voor professioneel gebruik in
de handel worden gebracht.

Productnormen

Naast de Warenwet zijn er diverse productnormen die invulling geven aan de laatste stand der techniek en waar fabrikanten hun productcertificeringen op kunnen baseren. Op Europees niveau is dat de EN-131 en in Nederland de nationale norm NEN-2484. Deze Nederlandse norm is een aanvulling op de Warenwet en blijft vooralsnog onveranderd in afwachting op verdere ontwikkeling van de Europese norm. De EN131-1 en EN131-2 zijn de laatste jaren vernieuwd en zijn per 1 januari 2018 actief geworden. Daarvoor zijn veel (buitenlandse) fabrikanten bezig geweest om wijzigingen door te voeren in hun producten. Deze Europese norm is echter niet geharmoniseerd en heeft daarmee geen wettelijk kader.

Vanwege dit wettelijk kader is de Warenwet nog steeds leidend voor de Nederlandse markt en zijn de productnormen hier ondergeschikt aan. Het is voor Nederland daarom niet verplicht om het klimmaterieel aan te passen aan de EN131. Verder is het de verantwoordelijkheid van de fabrikant om aan te geven voor welke doelgroep en toepassing zijn product geschikt is.

Geïnteresseerd in de flyer? Deze is hier te downloaden.