Vanaf 1 juli 2020 mag alleen in uitzonderlijke situaties en onder strikte voorwaarden gewerkt worden vanuit een aan een hijswerktuig gekoppelde werkbak of werkplatform. Daarbij gaat het om werkzaamheden op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn en waarbij geen andere meer geëigende arbeidsmiddelen of werkmethoden beschikbaar zijn om die plaatsen veilig te bereiken.

Melden verplicht

Let op: vanaf 1 juli 2020 is het verplicht om het vooraf te melden als u gebruik maakt van een werkbak of platform aan een kraan.

Ga naar het meldformulier werkbakken en platformen

Asbest?

Gaat u aan de slag met een werkbak of platform op hoogte bij het verwijderen van asbest, vergeet dan niet ook deze werkzaamheden vooraf te melden bij de Inspectie SZW.

Meer informatie?

De leidraad Werken op hoogte vanuit werkbak of platform van het ministerie van SZW laat u stap voor stap zien hoe u volgens de voorschriften veilig op hoogte werkt met een werkbak of platform.