Peter Bongaerts, directeur Belangenbehartiging van FME en Fries Heinis, algemeen directeur van Bouwend Nederland, hebben samen met Hans Crombeen, Frank Klessens en Gijs Buijs van het stichtingsbestuur, de website van de Stichting Veilig Werken op Hoogte in gebruik genomen. 

De nieuwe Stichting Veilig Werken Op Hoogte richt zich op verbetering van de vakbekwaamheid van medewerkers die betrokken zijn bij het werken op hoogte. Hiertoe beheert de Stichting Veilig Werken Op Hoogte een certificeringschema en kwalificatiedossiers. Aan de hand hiervan kunnen medewerkers worden opgeleid. Ook verzorgt de stichting het beheer van de centrale examenbank en het deelbeheer van het centraal diplomaregister.

Achtergrond

De Stichting Veilig Werken Op Hoogte is een voortzetting van het initiatief dat in de jaren 90 door de sector werd genomen om de vakbekwaamheid van personeel aantoonbaar te maken. In goede afstemming met de betrokken stakeholders op het werkgebied “Veilig werken op hoogte” en DNV GL werden de activiteiten en de bijbehorende structuur overgedragen aan de SVWOH. Daaronder vallen ook de Waarborgcommissie en Examencommissie,

Dankzij het Sectorplan Steigerbouw is een structuur tot stand gebracht ten behoeve van het Veilig Werken Op Hoogte. Hierbij wordt  de vakbekwaamheid van uitvoerend personeel op neutrale, objectieve en eenduidige wijze  aangetoond, bewaakt en geregistreerd. De opzet is zodanig gekozen dat er ruimte wordt geboden om op basis van arbeidsmiddel te kunnen kiezen voor persoonscertificering (ISO 17024), diplomering (MBO) of andersoortige kwalificering. De verantwoordelijkheden en taken van de sectoren worden strikt gescheiden gehouden van de Certificerende Instanties (DNV GL) en de andere toezichthoudende organisaties, zoals de overheid.

Doelstelling

De stichting richt zich op het bevorderen van het veilig werken op hoogte, de bijbehorende scholingsstructuur en het aantoonbaar maken van vakbekwaamheid en de deskundigheid van personen die dagelijks (in)direct betrokken zijn bij het verschaffen van een veilige tijdelijke werkplek op hoogte. Hiertoe onderneemt de stichting verschillende activiteiten, zoals het opzetten, onderhouden, beheren of faciliteren van:

  • De Centrale Examenbank Veilig Werken op hoogte
  • Centraal Diploma Register (deelbeheer)
  • Certificatie van personen en middelen
  • Eind- en toetstermen voor cursussen, kwalificatiedossiers voor rijkserkende diploma’s
  • Het College van Deskundigen, Examencommissie en de Werkkamers
  • Voorlichting en kennisoverdracht
  • Samenwerking met certificerende instantie(s) (DNV GL)