Op 27 januari van 12.00-13.00 uur én 29 januari van 15.00-16.00 uur organiseren VNO-NCW, MKB-Nederland en SBB het webinar ‘Praktijkleren in het mbo’ voor leerbedrijven, brancheorganisaties en O&O-fondsen. Het webinar gaat in op de mogelijkheden van het derde steun- en herstelpakket voor om- en bijscholen van (nieuwe) medewerkers en werkzoekenden via praktijkleren in het mbo. In 2021 komt hier 63 miljoen euro voor beschikbaar, zowel voor de kosten van de mbo-instelling als van het leerbedrijf. Aanmelden voor één van de webinars kan via deze link.