Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Daarmee zijn ook de bouwvoorschriften veranderd.

Waar we gewend waren te werken met Bouwbesluit vinden we die nu terug in het Besluit bouwwerken leefomgeving, afgekort Bbl. We organiseren een webinar om je bij te praten over deze ontwikkelingen. Aan bod komen de Omgevingswet en de overgang van Bouwbesluit naar Bbl.

De eerste gelegenheid is op woensdag 20 maart 2024 van 11:00 tot 12:30 uur

Mocht dat niet passen dan is er een herkansing op donderdag 11 april 2024 van 10:00 tot 11:30 uur

Aanmelden voor de webinars kan via secretariaat@aannemersfederatie.nl