Het Bouw & Infra programma instroom en behoud vakkrachten organiseert op woensdag 29 juni 2022 van 12.00-13.00 uur een webinar over een aantal (nieuwe) subsidies die beschikbaar zijn voor werkgevers.

Er komen vier subsidies aan bod. Drie daarvan kunnen helpen bij het vinden en behouden van medewerkers. Een subsidie richt zich specifiek op het verminderen van energieverbruik.

  • Onderwijs en Arbeidsmarkt Gelderland

Het is lastig om medewerkers te vinden op de huidige arbeidsmarkt. Wilt u activiteiten uitvoeren om het vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verkleinen? Of voert u al activiteiten uit? Dan past deze regeling bij u. Het doel van de subsidie is om de arbeidsmarkt en het onderwijs toekomstbestendiger te maken. U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die de beschikbaarheid van talent voor de arbeidsmarkt verhogen en/of de wendbaarheid verbeteren van werknemer, werkgever of het onderwijs.

  • Subsidieregeling Praktijkleren

Heeft u BBL medewerkers in dienst? De subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die u maakt voor de begeleiding van een deelnemer. Per praktijk- of werkleerplaats deelnemer kunt u maximaal € 2.700,- subsidie ontvangen per schooljaar. In augustus en september kan subsidie worden aangevraagd voor het afgelopen schooljaar.

  • SLIM Samenwerkingsverbanden

Wilt u activiteiten uitvoeren om leren en ontwikkelen te stimuleren? Denk hierbij aan een doorlichting van de onderneming om een ontwikkelplan op te stellen, loopbaan- of ontwikkeladviezen, of het aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding. Ook het invoeren van een methode die medewerkers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen is subsidiabel.

  • Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) 2022

Wilt u investeren in bijvoorbeeld hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie of zonne-energie? De DEI+ is gericht op het verminderen van energiegebruik in productieprocessen en innovatieve technieken om CO2 emissies te reduceren. Investeringen in o.a. hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie kunnen door middel van de regeling worden versterkt.

Meer weten? We zien u graag op woensdag 29 juni!

Webinar subsidies

WANNEER:        WOENSDAG 29 JUNI 2022 VAN 12.00-13.00 UUR

AANMELDEN:   Mail naar subsidiesbouw@wecreateconsulting.com. Enkele dagen voor aanvang ontvangt u de aanmeldlink.

Weten welke subsidies voor jouw organisatie beschikbaar zijn? Neem contact op via subsidiesbouw@wecreateconsulting.com.