Ondanks dat de wet al enkele keren is uitgesteld is het belangrijk dat je leden weten wat de Omgevingswet voor hen gaat betekenen. De invoering van de nieuwe Omgevingswet vindt naar verwachting plaats op 1 juli 2023.

Het ministerie van BZK, MKB-Nederland/VNO-NCW en IVBB bieden ondersteuning om leden voor te bereiden op de Omgevingswet. Denk daarbij aan communicatieuitingen, uitlegwebinars en implementatiecoaches. De ondersteuning vindt plaats op aanvraag en zal samen worden afgestemd.

We nodigen je graag uit om op 20 december a.s. deel te nemen aan het webinar:

Bereid je voor op de Omgevingswet

Programma

Online op 20 december 2022 van 12:00 tot 13:00 uur.

  • De Omgevingswet komt eraan. Wat betekent dit voor bedrijven? (Jan van den Broek, MKB-Nederland/VNO-NCW)
  • Laatste ontwikkelingen (Arjan Nijenhuis, ministerie van BZK)
  • Ophalen informatiebehoefte van branches (Jan van den Broek, MKB-Nederland/VNO-NCW)
  • Ondersteuningsaanbod aan branches (Iris Schuitemaker, MKB-Nederland/VNO-NCW)
  • Hoe kunnen branches deelnemen en vervolgproces (Mathieu Daalder, IVBB)
  • Afronding en vragen

Let op!

Tijdens deze sessie bespreken we wat de Omgevingswet voor bedrijven betekent. Het gaat dus niet over de uitvoerbaarheid van de Omgevingswet zelf en andere bestuurlijke en beleidsmatige zaken. De politieke en bestuurlijke thematiek laten we daarom buiten beschouwing.

Meld je aan

We hopen je online te zien op 20 december!

Dit webinar is een initiatief van MKB-Nederland/VNO-NCW in samenwerking met IVBB en het ministerie van BZK.