Op initiatief van de leden van de VSB is in 2000 gestart met het ontwikkelen van de Waarborgregeling VSB. In opdracht van de VSB werd door onder meer FME Advocaten, in afstemming met de Raad van Arbitrage voor de Bouw en verzekeringsdeskundigen, naar een procedure gezocht waarbij meer inhoud kon worden gegeven aan het lidmaatschap van de VSB.

De opzet die gekozen werd in 2000 is in 2018 nog steeds van toepassing:

  • uitgangspunten zijn veilig werken en kwaliteit
  • gehanteerd worden: VCA, ISO 9001, branchespecifieke Richtlijnen (stand van de techniek), wettelijke uitgangspunten, statuten VSB en de scholingsgraad van montagepersoneel
  • in het geval een bedrijf voor VCA en ISO al is gecertificeerd, zal er alleen gekeken worden naar de overige uitgangspunten
  • de bewaking is in handen van de Commissie Waarborgregeling, waarin leden van elke sectie zittingen hebben, de Nederlandse Branchepolis en de onafhankelijke auditor (Tacknowledge)
  • er wordt uitsluitend gekeken naar processen. Het betreft geen productkeuringen.

De procedure is:

  • een potentieel lid wordt getoetst, waarna een advies wordt uitgebracht aan het Algemeen Bestuur VSB en het bedrijf toetreedt tot de VSB
  • vervolgens wordt elk lidbedrijf elke 3 jaar opnieuw getoetst

Promotie:

  • nadat de leden opnieuw zijn getoetst en aantonen te voldoen wordt het overzicht van leden via de VSB onder de aandacht gebracht van opdrachtgevers en Inspectie SZW
  • leden doen er goed aan om ook zelf melding te maken op de website of anderszins dat opnieuw wordt beschikt over een geldig certificaat en dat voldaan wordt aan de uitgangspunten van de Waarborgregeling VSB. “Aangesloten bij VSB” impliceert dat voldaan wordt aan de Waarborgregeling.

Merkbekendheid

Met de start van de Waarborgregeling VSB is aangegeven dat algehele bekendheid “een kwestie van tijd is”.  Inmiddels wordt het secretariaat van de VSB wekelijks gebeld door opdrachtgevers, in hoeverre leden voldoen aan de uitgangspunten van de Waarborgregeling. Verzekeringen (aansprakelijkheid) vragen vaak om het lidmaatschap VSB –of een certificaat Waarborgregeling- als voorwaarde. Het ledental van de VSB wordt zelfs negatief beïnvloed door de drempel, die de Waarborgregeling in de praktijk voor een aantal bedrijven betekent. De Commissie Waarborgregeling VSB bestaat uit de heren Post (Sectie Steigerbedrijven) en Van Miltenburg (Sectie Betonbekistingbedrijven), Geuens (Sectie Hoogwerkbedrijven en mevrouw Den Brinker (NBP), gefaciliteerd door de heer Huysen van Tacknowledge.

Meer weten over de Waarborgregeling? Download dan hier de flyer die over de regeling is samengesteld.