Zoals bij iedere vereniging wordt ook aan het lidmaatschap van de VSB voorwaarden gesteld. Zo dienen lidbedrijven actief te zijn bij het in opdracht van derden verzorgen van een tijdelijke werkplek op hoogte. Deze werkzaamheden dienen tot de kernactiviteiten van het bedrijf te behoren. Daarnaast zijn kwaliteit en veiligheid belangrijke onderwerpen bij de toetsing of een bedrijf lid kan worden van de VSB.

Eén van de criteria waaraan een potentieel lidbedrijf tot nu toe moest voldoen, is de Bouw CAO. Tijdens de meest recente VSB-ledenvergadering is besloten om dit toetredingscriterium te laten vervallen. Vanzelfsprekend dienen de kandidaatleden wel te voldoen aan de overige voorwaarden én de voorwaarden van de VSB Waarborgregeling. Daarmee zet de VSB de deuren voor nieuwe leden verder open zonder afbreuk te doen aan de hoge standaarden voor kwaliteit en veiligheid.