De sectie Betonbekistingbedrijven heeft het initiatief genomen om voor de Nederlandse markt een protocol te maken voor gegevensuitwisseling voor tijdelijke constructies binnen de BIM methode. De vereniging verwacht het BIM-protocol binnen afzienbare tijd te hebben afgerond. Naar verwachting zal het BIM-protocol voor tijdelijke constructies ook door andere secties van de VSB worden ondersteund.

Achtergrond

In alle delen van de samenleving en ook in de bouw wordt momenteel volop ingezet op digitalisering. Naast het feit dat veel van de VSB-leden uiterst actief zijn op dat gebied, wil de vereniging ook bijdragen aan en sturing geven aan digitalisering binnen de branche. Met een gecentraliseerd model als BIM  kunnen diverse partijen samenwerken en het model gebruiken voor planning, ontwerp, uitvoering en beheer. Door ervoor te zorgen dat alle gegevens en informatie uniform zijn opgesteld kan informatie beter en zonder fouten worden uitgewisseld.

BIM-model voor tijdelijke constructies

Tijdelijke constructies voor de bouw, zoals steigers en ondersteuningsconstructies, moeten binnen een bouwproject goed en efficiënt worden ontworpen en gebruikt – ook als tijd, kwaliteit en kosten belangrijk zijn. Leveranciers en fabrikanten hebben vaak eigen software of een eigen bibliotheek ontwikkeld. Dit vormt vaak al een goede basis voor integratie in de BIM-methode.

Het document waar de VSB-sectie Betonbekistingbedrijven momenteel aan werkt, omvat een protocol dat rekening houdt met het eenmalige en tijdelijke karakter van tijdelijke constructies tijdens het bouwproces. Met het protocol wil de vereniging een transparante en eenduidige overdracht van informatie over tijdelijke constructies tot stand brengen, die aansluit op de in de bouw veel toegepaste BIM Basis ILS die zich vooral richt op permanente constructies. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan informatie over de te gebruiken NL-SfB code, het niveau waaraan de tijdelijke constructie moet worden gekoppeld, de hoeveelheid informatie die een model moet hebben, en hoe het model van de tijdelijke constructies gepositioneerd moet worden.

Deze informatie-uitwisseling kan plaatsvinden tussen de verschillende projectdeelnemers in de verschillende fasen van een bouwproject. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat waardes voor input en output via een parameterlijst gecommuniceerd worden, wat de basis vormt voor een database-achtige implementatie in diverse IT-systemen.

Het document is gebaseerd op de GSV Guidelines BIM Formwork Technologies Discipline Model (in situ concrete construction), opgesteld door het Güteschutzverband Betonschalungen in Duitsland en sluit aan op de BIM Basis ILS