De Waarborgregeling van de VSB is voorgedragen voor de Nederlandse Bouwprijs. Met de prijs worden de parels uit de bouwsector in de spotlights gezet.

Kwaliteit en veiligheid spelen in de bouwketen een zwaarwegende rol. Daarmee worden ook hoge eisen gesteld aan de bedrijven die arbeidsmiddelen1) monteren, produceren of verhuren. Arbeidsmiddelen worden in het bouwproces ingezet en door verschillende partijen uit de bouwketen (metselaar, voeger, dakdekker, schilder, …) gebruikt. De verschillende gebruikers stellen veelal andere eisen aan het arbeidsmiddel. Aanpassingen door de -vaak ondeskundige- gebruiker komen daardoor vaak voor en gaan ten koste van de valveiligheid. Naast consequenties voor de persoonlijke veiligheid heeft valveiligheid ook belangrijke economische gevolgen (vertraging van het bouwproces, ziektekosten, e.d.). Om werkgevers én werknemers hiervan bewust te maken, is naast tijdelijke aandacht (campagnes) een structureel bewustwordingsproces noodzakelijk.

De VSB besefte dat dit bewustzijn niet alleen met woorden kan worden bereikt. Daarom werd in 2002 het initiatief genomen voor een Erkenningsregeling. Samen met externe partijen werden objectieve toetsingscriteria geformuleerd. Na een pilot-periode werd de regeling in 2005 geïntroduceerd. Sindsdien dienen bedrijven die in aanmerking willen komen voor de Erkenningregeling te beschikken over een proces voor kwaliteitsbeheersing. Daarnaast moeten bedrijven voldoen aan de VCA (steigerbouwers en betonbekisters) en de uitgangspunten van de verenigingstatuten (kwaliteit, veiligheid en deskundigheid) onderschrijven. Naast deze toetredingstoetsing voorziet de Erkenningsregeling in een periodieke toetsing op de zorg voor kwaliteit en veiligheid, scholingsgraad van het personeel, naleving van relevante wet- en regelgeving, toepassing van normen en continuïteit van het bedrijf. Aanpassing van de regeling aan nieuwe ontwikkelingen garandeert daarbij ook voor de toekomst de meerwaarde van de regeling.

Klanten, opdrachtgevers en overheden hebben met deze Waarborgregeling minstens de zekerheid dat een VSB-lid in staat is om veilig te werken en kwaliteit te leveren. Het bedrijf werkt daartoe onder meer:

  • met aantoonbaar geschoold personeel
  • als specialist voor een tijdelijke werkplek op hoogte
  • op een aantoonbaar hoog niveau
  • als steigerbouwbedrijf binnen de kaders van de Bouw CAO.

Naast inspanningen door de leden om aan de gestelde criteria te kunnen voldoen, onderhoudt de vereniging ook zelf een systeem waarmee veiligheid, kwaliteit en deskundigheid worden geborgd. Middels 15 kennisuitbouwende en -overdragende commissies worden niet alleen de leden ‘gevoed’ maar wordt ook een belangrijke motorfunctie vervult voor nieuwe voorstellen of nieuw beleid.