Totalis (Total Industrial Support BV) is vanaf 1 juni jl. formeel lid van de VSB. Het bedrijf trad tijdens de Algemene Ledenvergadering officieel toe tot de sectie Steigerbedrijven. Bij deze sectie zijn bedrijven aangesloten die zich richten op het monteren en demonteren van steigers, fabrikanten, leveranciers en verhuurbedrijven.

Totalis (www.totalis.nl) is een multidisciplinaire serviceorganisatie voor de (petro-)chemische industrie, energiecentrales, food en de bouw. Tot de vakgebieden behoren steigerbouw, rope access, laserreiniging, straal- en conserveringswerkzaamheden, isolatie en drone-inspecties. De verschillende disciplines worden gecombineerd tot oplossingen op onderhoudstechnisch gebied. Het bedrijf is voortdurend bezig om de behoeften uit de diverse markten goed in kaart te brengen en op basis hiervan te innoveren. Op die manier kunnen klanten optimaal worden bediend.

Om toe te kunnen treden tot de VSB is Totalis getoetst aan de eisen die in de VSB Waarborgregeling worden gesteld. Met deze regeling wordt aantoonbaar gemaakt dat een VSB-lid veilig werkt, kwaliteit levert, integer en betrouwbaar is en zich opstelt als een waardig en gewaardeerd collega in de markt. Een waarborg dus voor kwaliteit, veiligheid en deskundigheid.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van VSB ontving Lei Ubachs, directeur van Totalis, het officiële VSB Waarborgcertificaat uit handen van VSB-voorzitter Frank Klessens.