EDS Steigerbouw is vanaf 1 maart formeel lid van de Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven VSB. Het bedrijf treedt toe tot de sectie steigerbedrijven van de vereniging.

Als montagebedrijf heeft EDS Steigerbouw aangetoond te voldoen aan de Waarborgregeling. Hiertoe is een onafhankelijke toetsing uitgevoerd naar de veiligheid van de procesvoering, de kwaliteit van het werk en de scholingsgraad van het personeel. Uitgangspunten daarbij vormen onder meer VCA en de Richtlijn Steigers.

EDS Steigerbouw monteert niet alleen steigers in de bouw en industrie maar verzorgt ook industriële isolatie. Het bedrijf maakt onderdeel uit van de Fransen Groep in Boven Leeuwen, dat actief is op het  gebied van alle voorkomende isolatie in de industrie, utiliteit en maritieme sector.

Directeur Bennie Philipse van EDS Steigerbouw (foto) is al 25 jaar actief in de steigerbouw. Destijds begon hij als monteur steigerbouw en ging in 2005 verder als ZZP-er. In 2011 richtte hij EDS Steigerbouw op voor verhuur en montage van steigers. Inmiddels heeft EDS Steigerbouw zo’n 50 monteurs en 1e monteurs Steigerbouw en 3 steigerinspecteurs in dienst. Allen zijn geregistreerd in het Centraal Diploma Register en in het bezit van de geldige certificaten van SVWOH/DNV.

EDS Steigerbouw neemt verder deel aan de BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) waarmee leerlingen worden klaargestoomd voor MBO-diplomering. De opleiding wordt daarbij verzorgd door het Opleidingsbedrijf VSB.