Vanaf januari 2021 is VSB als partner toegetreden tot het Kennisportaal Constructieve Veiligheid (www.kpcv.nl). Met de toetreding kunnen kennis en ervaring wederzijds worden uitgewisseld en zal VSB meewerken en meedenken in een aantal taakgroepen.

Met name de taakgroep Tijdelijke Constructies is daarbij voor de achterban van de VSB van belang. De steigers en ondersteuningsconstructies die door de leden van de VSB worden geleverd vorm dagelijks de basis voor tijdelijke constructies in de bouw, grond-, weg- en waterbouw, industrie, offshore en tal van andere industrietakken. Daarnaast zal ook worden bijgedragen aan de taakgroep Materialen, uitvoering en constructieve veiligheid en wordt deelgenomen aan de taakgroepen Digitale ontwikkelingen en Online tool.

Kennisportaal Constructieve Veiligheid

Het Kennisportaal Constructieve Veiligheid is de digitale opvolger van het ‘Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid’, waarvan de laatste editie verscheen in 2011 en meer dan 10.000 stuks in omloop zijn. Aanleiding voor het Compendium was een aantal (bijna-)calamiteiten met bouwconstructies aan het einde van de vorige en het begin van deze eeuw. De oorzaken voor deze calamiteiten blijken vaak een optelsom te zijn van tekortkomingen van meerdere betrokken partijen in de verschillende fasen van het ontwerp- en bouwproces. Dat benadrukt tegelijkertijd eens te meer dat constructieve veiligheid een ketenverantwoordelijkheid is. Voor alle partners in die keter zijn in het Kennisportaal Constructieve Veiligheid borgingsacties vastgelegd; acties die voor alle fasen van het bouwproces  nodig zijn.