Het VSB Jaarverslag 2020 is gepubliceerd – een (ver)nieuw(d)e uitgave waarin wordt teruggeblikt op 2020 en tegelijkertijd nadrukkelijk wordt vooruitgekeken.

De presentatie van het Jaarverslag valt samen met het moment waarop Nederland stap voor stap de COVID-19 crisis achter zich lijkt te laten. Het afgelopen jaar heeft veel verandering gebracht. ‘Online’ werd voor velen dé standaard manier van samenwerken. Het toont eens te meer aan hoe snel de ontwikkelingen op dit gebied gaan. Hoe belangrijk die digitalisering ook is, voor velen geldt dat het persoonlijke contact minstens zo belangrijk blijft. Hopelijk kan ook dat weer binnenkort worden ‘opgepakt’.

Welke ontwikkelingen de branche het afgelopen jaar heeft doorgemaakt, is uitgebreid te lezen in het jaarverslag. Van iedere sectie en commissie is een aparte bijdrage opgenomen. Daarmee geeft het verslag een mooie dwarsdoorsnede van onze branche.

Het jaarverslag kan hier worden gedownload.