Met Labourflex, Rix Steigersystemen en Work Wise heeft de VSB weer drie nieuwe leden binnen de verenigingskringen verwelkomd. De groei zet zich gestaag door en vormt het bewijs dat de branche zich steeds verder professionaliseert.

De nieuwe leden treden toe tot de sectie Steigerbedrijven. De vereniging telt met leden en donateurs inmiddels 85 bedrijven. De leden alleen al vertegenwoordigen een geschatte jaaromzet van 800 miljoen euro.

Drie leden

Labourflex uit Dordrecht is als uitzendbureau actief op het gebied van Industrial Services. De werkzaamheden waarvoor het bedrijf gekwalificeerde arbeidskrachten beschikbaar stelt, omvatten steigerbouw, isolatie-, schilder-, las- en leidingwerk alsmede voor logistiek en productie.
Rix Steigersystemen uit Sneek is specialist in nieuw en gebruikt steigermateriaal voor professioneel gebruik. De steigersystemen van het bedrijf voldoen aan alle internationale normen op het gebied van functionaliteit, aanpasbaarheid, duurzaamheid en veiligheid.
Work Wise uit Montfoort is gespecialiseerd in het aannemen van steigerbouwprojecten in de on- en offshore sector voor Steigerbouw. Daarnaast biedt het bedrijf ondersteuning bij het instaleren en onderhouden van verschillende windmolenparken en werkt het wereldwijd op verschillende productieplatformen, FPSO’s, etc.

De bedrijven voldoen aan de eisen die worden gesteld in de VSB Waarborgregeling. Met deze regeling wordt aantoonbaar gemaakt dat een VSB-lid veilig werkt, kwaliteit levert, integer en betrouwbaar is en zich opstelt als een waardig en gewaardeerd collega in de markt. Een waarborg dus voor kwaliteit, veiligheid en deskundigheid.

Bij de (driejaarlijkse) toetsing wordt het bedrijf onder meer beoordeeld op de scholingsgraad van het personeel, de specialistische kennis, toepassing van (minimaal) de wet- en regelgeving en het voldoen aan de relevante richtlijnen. Onderwerpen die niet alleen van meerwaarde zijn voor VSB-leden in hun contacten met opdrachtgevers. Ook de overheid, Inspectie SZW en verzekeringsmaatschappijen zien de regeling als bewijs dat VSB-leden zich op vitale aspecten onderscheiden. Als uitzendbureau voldoen Labourflex en Work Wise ook aan de specifieke eisen die in de VSB Waarborgregeling zijn geformuleerd voor uitzendbureaus. De aanvullende eisen hebben onder meer betrekking op opleiding/scholing, verzekeringen, ongevallenstatistieken, WAADI-checks en lidmaatschappen van brancheorganisaties.