Tijdens de Algemene Ledenvergadering bood de heer Van der Burght, voorzitter van de interne begeleidingscommissie, de heer Korstanje, de voorzitter van het Algemeen Bestuur, het eerste certificaat aan van de Waarborgregeling VSB. In zijn toelichting kon de heer Van der Burght de ledenvergadering mededelen dat alle leden hebben aangetoond te voldoen aan de door de VSB gestelde criteria voor veiligheid en kwaliteit. Daarmee is de ledenlijst per mei 2004 formeel vastgesteld.

De voorzitter van de VSB, de heer Korstanje, feliciteerde de ledenvergadering met dit positieve resultaat en het bereiken van deze mijlpaal en dankte de commissie voor haar werk.  Er is nu een periode van 5 jaar afgesloten waarin hard gewerkt is om de meerwaarde van het VSB-lidmaatschap zeker te stellen. Eerst werd door de begeleidingscommissie met externe deskundigen een stystematiek ontwikkeld met een specifiek Handboek. Daarna volgde een eerste screening van het ledenbestand, dat tot gevolg had dat 6 leden de vereniging verlieten.  In de periode van mei 2003 tot 2004 werden de verdere toetsingen uitgevoerd, dat vanaf 2006 opnieuw zal plaatsvinden.

Samen met een geüpdate versie van het Handboek Waarborgregeling werd aan alle leden een Certificaat Waarborgregeling overhandigd.
De Waarborgregeling VSB geeft onder meer opdrachtgevers, overheden, inspecties en verzekeringsmaatschappijen meer zekerheid over de aanwezigheid van vakmanschap, kennis en kunde inzake kwalitatief goed en veilig werken bij het betreffende lid.

Hoe weet men dat het bedrijf is aangesloten bij de VSB en voldoet aan de Waarborgregeling VSB? Dit blijkt onder meer uit het lidmaatschapsbord aan de muur, het certificaat en het VSB-logo op het briefpapier.