Graag nodigen wij u uit voor een online VSB informatiebijeenkomst over de aankomende onderhandelingen voor een nieuwe cao Bouw& Infra. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 25 september om 15.30-16.30 uur via Teams.

Deze week wordt de werkgeversinzet, dat wil zeggen de conceptvoorstellen voor een nieuwe cao, voorgelegd aan de bij de AFNL aangesloten branches, waaronder de VSB. Reactie hierop wordt uiterlijk 26 september van ons gevraagd, omdat begin oktober de cao-onderhandelingen al starten. Daarom organiseren wij 25 september van 15.30-16.30uur hierover een onlinebijeenkomst.

Het doel van deze bijeenkomst is informatie te gegeven over het aankomende onderhandelingsproces tussen de bonden (werknemers) en BNL en AFNL (werkgevers) maar ook om bij VSB-leden, die vallen onder de bouw-cao, op te halen onderwerpen nog meer leven en wat wij graag in cao-verband beter geregeld zouden willen zien. En uiteraard is het daarnaast heel belangrijk en goed om te weten welke loonstijging VSB-leden met een nieuw af te spreken cao als redelijk en billijk én betaalbaar beschouwen.

Klik hier om u aan te melden voor de informatiebijeenkomst.