De Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering Gijs Buijs benoemd tot Persoon van Verdienste.

Gijs is tientallen jaren bestuurlijk betrokken geweest bij de vereniging en vervulde onder meer meerdere malen de functie van voorzitter van de sectie Steigerbedrijven en lid van het Algemeen Bestuur. Zijn grote deskundigheid bleek ook van grote waarde als voorzitter van de Technische Commissie, voorzitter Beleidsgroep Richtlijn Steigers en voorzitter Technisch Overleg Richtlijn Steigers. Ook nu nog is hij actief als projectmanager vanuit de VSB voor de update van de Richtlijn Steigers en voorzitter Technisch Overleg Onderhoud Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies.

Tot Persoon van Verdienste worden diegenen benoemd die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven. Gijs Buijs komt als geen ander hiervoor in aanmerking door zijn verdienste als actief lid, sectievoorzitter, bestuurslid en initiatiefnemer van talrijke projecten om de veiligheid bij het werken op hoogte te verbeteren.

Naast Gijs Buijs werden ook de oud-voorzitters en ereliden Hans van Leeuwen, André Moerenhout en Tom Stamer benoemd tot Personen van Verdienste.