De Waarborgcommissie van de VSB heeft haar periodieke toetsing afgerond van de aangesloten bedrijven op de zorg voor kwaliteit en veiligheid, de scholingsgraad van het personeel, de naleving van relevante wet- en regelgeving, de toepassing van normen en de continuïteit van het bedrijf. Tot de bedrijven behoren ook de nieuw toegetreden bedrijven HDV Steigerbouw BV, Konosch Nederland en Steigerbouw Van der Panne Rotterdam BV.

De afgelopen jaren hebben aangetoond dat de VSB-Waarborgregeling niet alleen meerwaarde voor VSB-leden biedt in hun contacten met opdrachtgevers. Ook door de overheid, Arbeidsinspecties en verzekeringsmaatschappijen wordt de regeling gezien als bewijs dat VSB-leden zich op vitale aspecten onderscheiden.

Op basis van de uitgevoerde audits zijn alle VSB-bedrijven wederom gecertificeerd volgens de VSB-Waarborgregeling. Dit zijn: A.B.S. Steigerbouw BV, Aerial Work Platforms BV, Alimak HEK Nederland BV, Allift Nederland BV, Altrad Havico NV, Altrex BV, Aluminium Produkten Wormer BV, BIS Industrial Services BV, Borga-Bijstede BV, Custers Hydraulica BV, De Hon Bekistingtechniek BV, Degraform Bekistingen en Steigers BV, Dirks Klimmaterialen BV, Doka Nederland BV, Doornbos Equipment BV, , Dutch Steigers BV, Gjaltema Montage Bedrijf BV, Gjaltema Verhuur BV, Harsco Infrastructure BV, HDV Steigerbouw BV, Hertel BV, Instant Holland BV, Konosch Nederland BV, Kranenburg Gevelonderhoudsinstallaties BV, Layher BV, LSB Groep BV, Manntech Gevelinstallaties BV, Matemco Hulpconstructies BV, Miver Bekistingstechniek BV , Nivo Steigerwerken BV, NOE-Bekistingtechniek BV, PERI BV, Post Steigers Schiedam BV, Reco Handelsonderneming BV, Rojo Steigerbouw BV, Rotterdams Steigerbouw Bedrijf, Safe BV / Safe Montage BV, Scafom International BV, Skyworks BV, SON Nederland BV, De Spindel BV, Steiger Isolatie Werken (SIW), Steigerbedrijf Van der Panne Rotterdam BV, De Steigerspecialist BV, Tractel Benelux BV, Travhydro Nederland BV, Van Thiel United BV, Vollenbroek Betonwerken BV, Workx (Drentse Stalen Steigers) BV, Workx (Hi-Reach) BV en Workx (Jaston Steigerbouw) BV.

VSB Waarborgregeling
Met de Waarborgregeling heeft de VSB een meetlat in het leven geroepen waaraan bestaande en nieuwe leden van de vereniging dienen te voldoen. Centraal in de regeling staan kwaliteit, veiligheid en de statuten van de VSB. Het VSB-bedrijf dat aan de Waarborgregeling voldoet, heeft aangetoond dat het in staat is om goede kwaliteit te leveren, waarbij veilig werken en de veiligheid van de gebruiker van een tijdelijke werkplek voorop staan.

Binnen de Waarborgregeling worden objectieve criteria gehanteerd voor bedrijven die actief zijn op het gebied van montage, productie, levering en verhuur van een tijdelijke werkplek op hoogte. Hieronder wordt verstaan het gebruik van stalen steigers, hoogwerkers, aluminium rol- en systeemsteigers, hangbruginstallaties, (vouw-)ladders, trappen, hefsteigers, schaarliften, ondersteuningsconstructies en betonbekistingen.

Ieder VSB-lid onderschrijft de uitgangspunten van de Waarborgregeling. Alle lidbedrijven waarborgen daarbij de door hen geleverde kwaliteit op basis van EN-ISO-9001:2000. Lidbedrijven die niet ISO-gecertificeerd zijn, worden extern gecontroleerd op de door hen gehanteerde procedures ten aanzien van kwaliteitsborging. Ook bij de overige bedrijven wordt de werking van de kwaliteitsprocedures periodiek getoetst. Montagebedrijven (steigerbouw- en betonbekistingbedrijven) dienen verder minimaal te voldoen aan de eisen van de Veiligheids Checklist Aannemers (VCA).