De VSB bestaat inmiddels 25 jaar. Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering heeft een aantal leden zich bereid verklaard om een passende jubileumviering te gaan organiseren. Het organisatiecomité heeft getracht een uniek en feestelijk programma samen te stellen, met voor ieder VSB-lid wat wils. We gaan wat actiefs doen, diegene die passiever willen blijven kunnen dat ook. We gaan lekker eten en drinken, er is muziek, er kan worden gedanst, maar er is ook voldoende ruimte en gelegenheid om met elkaar gezellig van gedachten te wisselen. Kortom, een jubileum zoals we dat al jaren voor ogen zagen wordt nu werkelijkheid.

Programma
Het speelt zich af in Friesland, dan is het ten minste voor de meeste leden ver rijden. We blijven overnachten in een fraaie ambiance, waar goed voor ons zal worden gezorgd. Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit:

Op vrijdag 8 oktober wordt u om 11.00 uur ontvangen met koffie, thee en Friese lekkernijen. Aansluitend gaan we deelnemen aan een afwisselend programma, waarbij we Friesland van een interessante kant leren kennen. Daarbij geldt dat er met de voorkeur van een ieder is rekening gehouden. Wat we gaan doen houden we nog even als verrassing. Warme kleding wordt aanbevolen. Op vrijdagavond is er in een sfeervolle omgeving het diner-dansant. Hiervoor bevelen wij passende kleding aan. Het avondprogramma begint om 18.30 uur met een aperitief. Zaterdag gaan we om 9.30 uur ontbijten met een uitgebreid buffet. Dit ter afsluiting van het jubileumfeest.

Ruim op tijd zult u door ons nader worden geïnformeerd over exacte locatie en andere wetenswaardigheden. Wellicht koppelt u er op eigen gelegenheid een extra nacht aan, zodat u echt een weekendje weg bent. Hiertoe kan het secretariaat u alvast de gegevens van het Hotel verstrekken. Omdat het programma enerverende onderdelen bevat, die ruim tevoren moeten worden georganiseerd en gereserveerd is het noodzakelijk om ook vroegtijdig te weten op wie wij kunnen rekenen.

Kosten en aanmelding
De kosten zullen ongeveer 195 euro per persoon bedragen, indien u blijft overnachten. Indien u uitsluitend op vrijdag aan het dagprogramma deelneemt en niet blijft overnachten, bedragen de kosten per persoon: 150 euro

Er is helaas een beperking aan het aantal deelnemers.

In principe is deelname voorbehouden aan de vertegenwoordigers en directies van de leden en deelnemers van alle VSB-commissies, maar wij kunnen ons voorstellen dat u ook andere medewerkers van deze gelegenheid wil laten genieten. In dat geval kunt U hen opgeven en zullen wij aan de hand van het aantal aanmeldingen moeten beoordelen in hoeverre er ruimte bestaat. Dus schroom niet en meldt u, uw partner en uw collega’s aan.

Een paar spelregels, als u iemand opgeeft, dan dient u op dat moment ook de kosten vooruit te betalen. Er zal géén restitutie plaats vinden, u kunt wel altijd een ander persoon afvaardigen in het onoverkomelijke geval dat u zelf verhinderd bent.

Met het oog op reserveringen ontvangen wij uw aanmeldingen graag uiterlijk 16 april.

Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met het secretariaat van uw VSB.