De arbeidsmarkt verandert. We werken meer op afstand en steeds digitaler. Zeker nu. Hierdoor zullen sommige banen veranderen of verdwijnen. Daarom is het belangrijk dat iedereen die werkt zich blijft ontwikkelen. Voor mkb-ondernemers kan het soms lastig zijn om scholing en ontwikkeling een plek te geven binnen het bedrijf. Bijvoorbeeld door tijdgebrek, hoge kosten of te weinig kennis over welke scholing nodig is. De SLIM-regeling helpt je hierbij: vanaf 1 tot en met 30 september 2020 kunnen mkb-ondernemers subsidie aanvragen om een leerrijke werkomgeving te creëren en te investeren in de groei en ontwikkeling van de medewerkers en het bedrijf.

Waar is de SLIM-subsidie voor bedoeld?

De SLIM-subsidie is bedoeld voor mkb-ondernemers die willen investeren in leren en ontwikkelen binnen het bedrijf. De subsidie varieert van €5.000 tot maximaal €25.000. Hiermee kan je de scholings- en opleidingsbehoeften in je onderneming in kaart brengen of gebruiken voor loopbaanadviezen voor medewerkers. Ook het oprichten van een bedrijfsschool en het aanbieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg komen in aanmerking voor de subsidie.

Tips & tricks voor het aanvragen van de SLIM-subsidie

  1. Komt u in aanmerking?

Mkb-ondernemersuit alle sectoren kunnen een aanvraag indienen. U kunt van de regeling gebruik maken als u minder dan 250 werknemers in dienst heeft en de jaaromzet lager is dan 50 miljoen euro (of een jaarbalans onder de 43 miljoen euro).

  1. Registreer uzelf als aanvrager

Vanaf 1 tot en met 30 september kunnen mkb’ers subsidie aanvragen voor projecten gericht op leren en ontwikkelen. Om van de regeling gebruik te maken, moeten bedrijven zich als aanvrager registreren op het e-portaal van Uitvoering van Beleid.

  1. Dien uw subsidieaanvraag uiterlijk 30 september in

Als er meer aanvragen binnenkomen dan budget beschikbaar is, worden de projecten op basis van lotingsvolgorde beoordeeld. Bij de eerste openstelling in maart zijn meer dan 20.000 aanvragen ingediend. Registreer u dus op tijd en zorg ervoor dat de aanvraag volledig is. Alleen complete aanvragen worden beoordeeld.

  1. Investeer in de toekomst

Met de SLIM-subsidie is het aantrekkelijk om te investeren in de ontwikkeling van personeel en je bedrijf toekomstproof te houden. Met de SLIM-subsidie krijg je 60% van de kosten om de leercultuur in uw bedrijf te bevorderen van de overheid vergoed. Voor kleine bedrijven (tot 50 medewerkers) is dit zelfs 80%. De initiatieven hebben een looptijd van 12 maanden en moeten uiterlijk binnen drie maanden na toekenning starten.

Meer informatie over een leven lang ontwikkelen én ervaringen van andere mkb-ondernemers vindt u op: slimwerkgeven.nl.