Het ziet ernaar uit dat het de komende periode flink kouder wordt en het mogelijk gaat sneeuwen en vriezen. U kunt dan te maken hebben met onwerkbaar weer.

Voor deze omstandigheden bestaat er de mogelijkheid van een WW-uitkering voor werknemers die ten gevolge van de vorst en/of sneeuw niet kunnen werken.

De uitkering voor onwerkbaar weer kan door de werkgever worden aangevraagd bij het UWV. In de sector is deze regeling beter bekend onder de naam Vorst WW. Ook deze winter kan van deze regeling gebruik worden gemaakt, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. De regeling loopt van 1 november 2022 tot en met 31 maart 2023.

Om in aanmerking te komen voor een dergelijke Vorst WW-uitkering via het UWV, moet u melding doen in het kader van onwerkbaar weer. Dit kan op de website van het UWV. Deze melding moet u voor 10.00 uur ’s ochtends doen. De eerste 2 dagen waarop niet gewerkt kan worden, gelden als wachtdagen. U moet hierover als werkgever gewoon het loon doorbetalen. Na deze 2 dagen gaat het mogelijke recht op een Vorst WW-uitkering in, mits aan de voorwaarden voldaan wordt.

De uitkering moet worden aangevraagd door de werkgever.

Tip: als u op dag 1 een melding doet, kunt u deze melding opslaan. Op deze manier kunt u de volgende dag de opgeslagen weer gebruiken als basis voor de nieuwe melding. Dat voorkomt dat u als werkgever dagelijks (bijna) gelijke gegevens moet invoeren.

Er is in ieder geval sprake van een dag waarop als gevolg van vorst niet kan worden gewerkt als deze gelegen is in de periode van 1 november tot en met 31 maart en één of meer van de volgende vorstnormen is gehaald:

– de gemeten temperatuur is tussen 00.00 uur en 07.00 uur lager geweest dan -3° Celsius;

– de gemeten temperatuur is om 07.00 uur en om 09.00 uur -0,5° Celsius of lager;

– de gemeten temperatuur is om 09.00 uur -1,5° Celsius of lager;

– de gevoelstemperatuur is om 09.30 uur volgens de meting van 09.00 uur -6,0° Celsius of lager. Hierbij hoeft geen sprake te zijn van vorst.

Of een bepaalde vorstnorm is gehaald, wordt vastgesteld door de meting van het KNMI-weerstation in het postcodegebied van de bouwplaats. Een overzicht met deze weerstations per postcodegebied is te vinden op de websites van cao-partijen en op www.volandis.nl.

De uitkering wordt ook uitgekeerd aan de werkgever, die op grond van de CAO geacht wordt het loon tot 100% aan te vullen. Voor het aanvragen van de uitkering en veelgestelde vragen heeft het UWV een aparte pagina op hun website ingericht. Direct naar de UWV website.

Zolang het onwerkbaar weer voor de desbetreffende werknemer voort duurt, zult u dit elke dag  moeten melden bij het UWV. Dit is natuurlijk zeer omslachtig, maar zeer belangrijk dat het gedaan wordt. Let er dus goed op dat u, zolang de vorst aanhoudt en er niet gewerkt kan worden, u hiervan elke dag melding moet doen bij het UWV, anders loopt u grote kans uiteindelijk geen uitkering te krijgen.