Hieronder treft u een uitnodiging aan om deel te nemen aan het vierde Gelderse Coronapanel. De uitkomsten zijn belangrijk voor de lobby die gevoerd wordt richting de landelijke overheden, maar ook op provinciaal en lokaal niveau geeft het input voor gesprekken over maatregelen en acties.

Veel ondernemers zijn getroffen door de Coronacrisis. Om u als ondernemer zo goed mogelijk te helpen hebben we uw input nodig. Samen met de provincie Gelderland en Oost NL brengen VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden in kaart wat de impact van de crisis op ondernemers is. Dit is de vierde meting van het Gelderse ondernemerspanel.

Wij zien dat de resultaten van de vorige metingen hebben geleid tot actie vanuit provincie en gemeenten in Gelderland. De resultaten dienen dus als input voor (lokale) overheid om investeringsmaatregelen in te zetten om ondernemers te helpen door deze crisis te komen. Je bijdrage is dus wederom van groot belang.

Doe ook mee! De enquête staat open tot 24 maart 2021.

U kunt de vragenlijst hier invullen.