De website van de Vereniging voor Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) is geheel vernieuwd. De nieuwe verenigingssite (www.vsbnetwerk.nl) werd tijdens de Algemene Ledenvergadering op 31 mei officieel gelanceerd. De website is niet alleen dé zoekplaats voor specialisten voor arbeidsmiddelen voor het veilig werken op hoogte maar ook hét centrale informatiepunt op dit gebied.

Netwerk op hoogte

Op de site wordt naast algemene verenigingsinformatie ook uitgebreid stilgestaan bij de verschillende projecten die binnen de vereniging lopen. Per sectie zijn daarnaast de belangrijkste contactpersonen en de meest in het oog springende activiteiten gepresenteerd.

Centraal staat het VSB-netwerk dat is opgebouwd uit leden, donateurs en erkende opleiders. De leden zijn bedrijven die zich richten op het fabriceren, leveren, verhuren, installeren, monteren en demonteren van steigers, hoogwerkers, hefsteigers, aluminium rolsteigers, hangbruginstallaties, personen/goederenliften, ladders, trappen, gevelonderhoudsinstallaties, betonbekistingen en ondersteuningsconstructies. Deze worden op de website gepresenteerd met alle relevante gegevens. Datzelfde geldt voor de donateurs van de vereniging alsook van de bedrijven die door de VSB zijn erkend als opleidingsinstituut in het kader van het Sectorplan Steigerbouw.

Bij de samenstelling van de site is veel aandacht besteed aan de vraagbaakfunctie. Nieuws, het verenigingsmagazine, de discussies die binnen de branche worden gevoerd over actuele vraagstukken en ontwikkelingen alsook tal van informatieve brochures en een overzicht van relevante normen zijn op de site goed toegankelijk samengebracht.