Een cao moet regelmatig worden aangepast. Niet alleen om er nieuwe cao-afspraken aan toe te voegen, maar ook om bestaande afspraken aan te passen aan veranderde wetgeving. Cao-partijen hebben daarom tijdens de laatste onderhandelingen afgesproken de structuur en de tekst van de cao te herzien. We zetten de wijzigingen onder elkaar.

Wat is er veranderd?
De hoofdstukindeling is vernieuwd. De cao begint nu met de onderwerpen die in de praktijk van alledag het meest opgezocht worden: arbeidsovereenkomst, arbeidsduur, vrije tijd en inkomen. Onderwerpen zoals loopbaan en arbeidsomstandigheden – hoe belangrijk ook – komen daarna. Het laatste hoofdstuk gaat onder andere over definities en de werkingssfeer van de cao. Ieder hoofdstuk is verdeeld in paragrafen en subparagrafen, steeds met een titel die aangeeft waar het over gaat. Dit maakt het zoeken makkelijker. Een subparagraaf is verdeeld in bullets die ieder een bepaald onderdeel van het onderwerp behandelen.

Nieuwe afspraken
Nieuw zijn de afspraken die cao-partijen hebben gemaakt voor 2020. Wat daarbij vooral opvalt zijn de loonsverhoging en de eenmalige uitkering in december 2020 en de aankondiging van een regeling voor zwaar werk met ingang van 2021. Die regeling geeft bouwplaatsmedewerkers de mogelijkheid maximaal drie jaar voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken.

Wat vindt u ervan?
Voor u zal het wel even wennen zijn, deze vernieuwde cao. Vooral omdat veel cao-bepalingen van plaats zijn veranderd. Cao-partijen zijn benieuwd wat u er als gebruiker van vindt. Op welke punten vindt u de vernieuwde cao een verbetering? Waar bent u minder gelukkig mee en waarom? Heeft u voorstellen voor verdere verbetering? Laat het ons weten.

Informatiebijeenkomst

Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra organiseert in de maand september een aantal regionale informatiebijeenkomsten over de nieuwe cao Bouw & Infra. U wordt daar niet alleen voorgelicht over de gemaakte afspraken en nieuwe cao-teksten maar hebt uiteraard ook gelegenheid om vragen te stellen.

Met inachtneming van de regels rondom Covid-19 zullen de bijeenkomsten gehouden worden op:

Dinsdag 15 september 2020 Van der Valk Veenendaal

Dinsdag 22 september 2020 Van der Valk  Den Bosch-Vught

De bijeenkomsten starten om 16.00 uur (inloop v.a. 15.30 uur) en eindigen om ca. 18.00 uur, met aansluitend een buffet.

U kunt zich aanmelden voor een van deze bijeenkomsten door een e-mail te sturen naar secretariaat@aannemersfederatie.nl. Uiterlijk één week van tevoren ontvang u van ons een deelnamebevestiging en de routebeschrijving naar de door u gekozen locatie.