Goed nieuws voor kleinere mkb-bedrijven die een bedrijfspand huren of bezitten, minder energie verbruiken dan 25.000 m³/jr gas én minder dan 50.000 kWh/jr elektriciteit.

Vanaf 1 oktober kunnen zij subsidie krijgen voor de inhuur van een energieadviseur voor advies en hulp bij het uitvoeren van maatregelen als ze hun bedrijfspand en bedrijfsvoering willen verduurzamen.

De MKB-Verduurzamingsregeling subsidieert 80 procent van de gemaakte kosten, met een maximum van 2.500 euro. Voor het onderdeel advies geldt een minimum subsidie van 400 euro en een maximum van 750 euro. Voorwaarde is dat je kunt aantonen dat je uit het advies minimaal één maatregel hebt uitgevoerd, of gaat uitvoeren.

In de praktijk blijken mkb’ers vaak onvoldoende tijd of expertise te hebben om zich te verdiepen in mogelijke verduurzamingsmaatregelen, zijn ze niet goed bekend met subsidieregelingen op klimaat- en energiegebied en vinden ze de informatievoorziening van de overheid hierover onduidelijk. Deze nieuwe regeling is onderdeel van een pakket waar VNO-NCW en MKB-Nederland en de ministeries BZK en EZK aan werken om de energietransitie voor het mkb haalbaar en betaalbaar te maken